เนื้อหาวันที่ : 2012-04-11 10:37:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 645 views

ซีอีโอ ปตท.รับรางวัล Energy Awards 2011

นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานในงานพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award 2011 และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานในงานพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award 2011 และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุม ให้แก่ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ การประกวด Thailand Energy Award 2011 จัดโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อแสดงความชื่นชม ยกย่อง เชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นทั้งในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้เห็นความสำคัญของพลังงาน และช่วยกันรักษาพลังงานของประเทศอย่างจริงจังต่อไป