เนื้อหาวันที่ : 2012-04-11 10:34:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1824 views

ราชบุรีโฮลดิ้ง โชว์ความสำเร็จโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง

ราชบุรีโฮลดิ้งฉลองความสำเร็จ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง วินด์ฟาร์มแห่งแรกของไทย มุ่งพัฒนาพลังงานทดแทน สนองรัฐลดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

ราชบุรีโฮลดิ้งฉลองความสำเร็จ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง วินด์ฟาร์มแห่งแรกของไทย มุ่งพัฒนาพลังงานทดแทน สนองรัฐลดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ฉลองความสำเร็จโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมห้วยบง 2 และ 3 โดยมีนายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการจนทำให้การดำเนินงานก้าวหน้าได้ตามเป้าหมาย นับตั้งแต่การเริ่มต้นศึกษา สำรวจ วางแผน พัฒนา จัดหาเงินกู้ จนถึงปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สำหรับโครงการพลังงานลมห้วยบง 2 มีบริษัท เค.อาร์.ทู จำกัดเป็นผู้พัฒนาโครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 6,100 ล้านบาท ส่วนโครงการพลังงานลมห้วยบง 3 มีบริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัดเป็นผู้พัฒนาโครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 6,500 ล้านบาท ทั้งสองบริษัทดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 20 บริษัทอีโอลัส พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท จูบุ อิเล็คทริค เพาเวอร์ โคราช บีวี ถือหุ้นร้อยละ 60 และ 20 ตามลำดับ แต่ละโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm 

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และยังได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จำนวน 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี สำหรับโครงการพลังงานลมห้วยบง 3 คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2555 และโครงการพลังงานลมห้วยบง 2 จะเดินเครื่องได้ในปี 2556

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และ 3 ถือเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ อย่างยิ่งเนื่องจากเป็นวินด์ฟาร์มแห่งแรกของประเทศไทย

อีกทั้งยังมีกำลังการผลิตสูงที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคประชาชน ผลจากการดำเนินโครงการนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ยังจะช่วยลดปัญหาการเกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกจากการลดปริมาณการผลิตก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลอีกด้วย"

ทั้งนี้ โครงการนี้นับเป็นการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนแนวทางของกระทรวงพลังงานในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ ด้วยการลดการพึ่งพาและการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยกระทรวงพลังงานได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้นเป็น 9,201 เมกะวัตต์ในปี 2564 โดยพลังงานลมมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขึ้นให้ถึง 1,200 เมกะวัตต์

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และ3 ตั้งอยู่ในตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด และตำบล หนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา กำลังผลิตโครงการละ 103.5 เมกะวัตต์ โดยจะผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของประเทศได้ประมาณโครงการละ 175 ล้านหน่วยต่อปี ทั้งสองโครงการประกอบด้วยกังหันลมโครงการละ 45 ต้น แต่ละต้นมีกำลังผลิต 2.3 เมกะวัตต์