เนื้อหาวันที่ : 2012-04-11 10:30:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1495 views

กรีนพีซ หนุน เครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำปากพนัง ต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินสกปรก

กรีนพีซสนับสนุน เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดลุ่มน้ำปากพนังเพื่อยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสกปรก

ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังลุกขึ้นรวมตัวคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีพ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ และแหล่งรายได้หล่อเลี้ยงผู้คนหลายแสนคนด้วยมูลค่าเศรษฐกิจหลายหมื่นล้านบาทต่อปีจากการทำนา เลี้ยงกุ้งประมงชายฝั่ง และรังนกนางแอ่น

จริยา เสนพงศ์เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าถ่านหินสะอาดมันเป็นคำประดิษฐ์ของอุตสาหกรรมถ่านหินแทนที่จะฟังเสียงผู้ก่อมลพิษโดยผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสกปรก รัฐบาลและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรต้องมีเจตจำนงทางเมืองอย่างจริงจังในการเพิ่มการใช้ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดอย่างเต็มที่ซึ่งสามารถจะนำพลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3,097.71 เมกะวัตต์ และยังสามารถพัฒนาพลังงานน้ำขนาดเล็กได้ถึง 46 แห่ง รวมถึงพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นอีกด้วยซึ่งจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง”