เนื้อหาวันที่ : 2012-04-11 10:25:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1371 views

ปตท. จัดประชุมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมก๊าซฯ รับอาเซียน

ปตท. จัดประชุมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมก๊าซฯ เตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปตท.จัดประชุมความร่วมมือด้านการจัดหาและขนส่งในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

นายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังการประชุมความร่วมมือในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ระหว่างผู้แทนชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ซึ่ง ปตท. ในฐานะตัวแทนประเทศไทยและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้

 

โดยที่ประชุมมีมติตกลงร่วมกันในการขยายความร่วมมือด้านการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในลักษณะ Divert LNG Cargo หากเกิดกรณีฉุกเฉิน รวมถึง การจัดทำบัญชีคุณภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Specification) และบัญชีมาตรฐานของท่ารับเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Ship-shore Compatibility) ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่งคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศในภูมิภาค และเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบร่วมกันในการขยายกรอบความร่วมมือในการพัฒนาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคอาเซียน (Trans ASEAN Gas Pipeline Project) ออกไปอีก 10 ปี เพื่อร่วมกันศึกษาหาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้เชื่อมถึงกันภายในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวอีกด้วย