เนื้อหาวันที่ : 2012-04-04 12:11:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 963 views

หยุดการสำรวจขุดเจาะหาน้ำมันในเขตทวีวัฒนาแล้ว

ผู้รับสัมปทานขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร ได้หยุดแล้วตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.2555

นายศุภฤกษ์ สิตะหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า บริษัท มิตรา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับสัมปทานปิโตรเลียมเพื่อสำรวจปิโตรเลียมบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้หยุดการสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.2555 เนื่องจากไม่พบร่องรอยของแหล่งน้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติใดๆ โดยผลจากการขุดเจาะ พบโครงสร้างชั้นหินเป็นลักษณะเปิดหมด ไม่มีชั้นหินเนื้อแน่นปิดทับทำให้แม้จะมีแหล่งน้ำมันหรือก๊าซก็จะไหลออกหมดได้ ซึ่งลักษณะนี้ทำให้ไม่พบร่องรอยของแหล่งปิโตรเลียมใดๆ เลย

ทั้งนี้ การดำเนินงานหลังจากยุติการขุดเจาะหาน้ำมัน ทางบริษัท จะทำการรื้อถอนเครื่องมือต่างๆ และปรับสภาพพื้นที่ตามจุดประสงค์ของเจ้าของที่ คาดว่าจะเสร็จประมาณวันที่ 9-10 เม.ย.นี้ ส่วนแผนการสำรวจขั้นต่อไปขึ้นอยู่กับบริษัทมิตราฯ ว่าจะคืนพื้นที่สัมปทานที่ได้รับให้แก่รัฐหรือไม่ เพราะตามหลักการแล้วบริษัทยังมีสิทธิสำรวจพื้นที่ต่อ เนื่องจากสัมปทานมีอายุ 6 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.2555 - 21 ม.ค.2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างปีที่ 4 และจะหมดในวันที่ 27 เม.ย.2555 หากไม่คืนก่อนวันดังกล่าวบริษัทก็จะมีข้อผูกพันในการสำรวจต่อในอีก 2 ปีที่เหลือ