เนื้อหาวันที่ : 2012-03-30 11:02:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1913 views

ยอดผลิตรถยนต์เดือน ก.พ. 55 เพิ่มขึ้น 11%

ส.อ.ท. เผยตัวเลขยอดการผลิตรถยนต์เดือนก.พ. 55 เพิ่มขึ้น 11% ยอดขายเพิ่มขึ้น 18.57% คาดเดือนมี.ค. - พ.ค. ยอดการผลิตเพิ่มขึ้นอีกกว่า 7 หมื่นคัน

เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ผลิตรถยนต์ได้มากกว่าเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 11

          นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนยอดขายภายในประเทศ การผลิตและการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดังต่อไปนี้

          ยอดขาย
          ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 91,325 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2555 ร้อยละ 18.57 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 18.28 ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศได้มากขึ้น และมีการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากต่างประเทศเพื่อมาจำหน่ายมากขึ้นด้วย ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 178,619 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 6.77 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2555 ร้อยละ 19.05

          ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 รถยนต์มียอดขาย 168,344 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 15.61 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 328,652 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 0.07

          การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีทั้งสิ้น 168,221 คัน โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 11.59 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2555 ร้อยละ 19.81จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 308,625 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 3.92

          รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ 46,528 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 16.24

          ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 มีจำนวน 86,806 คัน เท่ากับร้อยละ 28.13 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 22.64

          รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ 16 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 60.98 รวมเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ 53 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 40.45

          รถยนต์บรรทุก เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ทั้งหมด 121,677 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 27.88 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ทั้งสิ้น 221,766 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 20.09

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ทั้งหมด 117,598 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 26.12 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ทั้งสิ้น 214,773 คัน เท่ากับร้อยละ 69.59 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 19.06 โดยแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 74,908 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 7.54
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 118,065 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 26.20
          - รถกระบะ PPV 21,800 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 26.83

          รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ 4,079 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 113.9 รวมเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ 6,993 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 63.58

          ผลิตเพื่อส่งออก
          เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ 78,796 คัน เท่ากับร้อยละ 46.84 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 3.23 ส่วนเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 142,818 คัน เท่ากับร้อยละ 46.28 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2554 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 8.07

          รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ผลิตเพื่อการส่งออก 14,641 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 31.25 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 28,865 คัน เท่ากับร้อยละ 33.25 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 34.52

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2555 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 64,155 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 16.56 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 113,953 คัน เท่ากับร้อยละ 53.06 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 2.41 โดยแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 18,499 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 14.59
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 83,917 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 7.05
          - รถกระบะ PPV 11,537 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 2.85

          ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
          เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ 89,425 คัน เท่ากับร้อยละ 53.16 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 20.18 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ 165,807 คัน เท่ากับร้อยละ 53.72 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 17.08

          รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 31,887 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 6.91 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ 57,941 คัน เท่ากับร้อยละ 66.75 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 แล้ว ลดลงร้อยละ 14.96

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2555 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 53,443 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 39.88 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ทั้งสิ้น 100,820 คัน เท่ากับร้อยละ 46.94 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 45.85 จากยอดขายรถกระบะที่เติบโตขึ้นร้อยละ 35.97 ซึ่งแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 56,409 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 17.53
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 34,148 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 ร้อยละ 125.25
          - รถกระบะ PPV 10,263 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 71.85

          รถบรรทุก เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ 4,079 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 113.9 รวมเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 ผลิตได้ 6,993 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 63.58

          รถจักรยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 263,776 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 9.05 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 224,969 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 29.04 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 38,807 คัน ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 42.55

          ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 539,649 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 10.5 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 441,819 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 25.3 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 97,830 คัน ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 27.93

          การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป
          เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ส่งออกได้ 77,314 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 4.19 แต่มากกว่าเดือนมกราคม 2555 ร้อยละ 44.27 โดยมีมูลค่าการส่งออก 35,735.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 1.3

          - เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,312.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 7.48
          - ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 12,157.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 14.01
          - อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,529.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 17.21

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 51,735.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 4.73

          เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 130,905 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2554 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 12.01 มีมูลค่าการส่งออก 60,591.57 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 6.02

          - เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก4 4,446.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 0.41
          - ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 23,758.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 2.34
          - อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,143.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 31.38

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 91,939.89 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 2.72

          รถจักรยานยนต์
          เดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีจำนวนส่งออก 75,425 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 10.27 โดยมีมูลค่า 3,088.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 13.34

          - ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,037.84 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 6.4
          - อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 64.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 29.47

          รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,190.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 7.91

          เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 160,130 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 4.62 โดยมีมูลค่า 5,244.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 2.67

          - ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 2,122.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 1.35
          - อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 110.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 35.26

          รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 7,477.05 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 ร้อยละ 1.15

          เดือนกุมภาพันธ์ 2555 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 55,926.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 4.97

          เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 99,416.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 2.6

ประมาณการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปี 2555 เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2555

          นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2555 ดังต่อไปนี้

          ประมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2555 มีจำนวน 478,926 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งมีจำนวน 408,051 คัน เพิ่มขึ้น 70,875 คัน หรือร้อยละ 17.37 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีจำนวน 359,987 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 118,939 คัน หรือร้อยละ 33.04

          ประมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2555 มีจำนวน 657,451 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งมีจำนวน 593,004 คัน เพิ่มขึ้น 64,447 คัน หรือร้อยละ 10.87 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีจำนวน 592,822 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 64,629 คัน หรือร้อยละ 10.9