เนื้อหาวันที่ : 2007-05-10 09:36:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1479 views

Moeller จัดสัมมนา xEnergy TTA Switchboard

บริษัท Moeller Electric Limited ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงงาน อุตสาหกรรม จัดสัมมนา หัวข้อ xEnergy TTA Switchboard บรรยายโดย Mr. Werner Gruber

 .

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรม Sofitel Central Plaza บริษัท Moeller Electric Limited ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงงาน อุตสาหกรรม ได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ xEnergy TTA Switchboard บรรยายโดย Mr. Werner Gruber ซึ่งเป็น Head of Distribution Board and Data Network จาก สำนักงานใหญ่ของ Moeller ณ ประเทศ เยอรมัน การสัมมนา ได้เน้นให้ความรู้และความสำคัญของตู้ Switchboard ที่ผ่านการทดสอบ Type Test Assemblies (TTA) ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในตลาดปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้ panel builder มีความรู้ความเข้าใจถึงการใช้งาน และคุณสมบัติที่โดดเด่นของ xEnergy Switchboard ของ Moeller