เนื้อหาวันที่ : 2012-03-26 11:44:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1043 views

ราชบุรีโฮลดิ้ง ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบ

ราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตน้ำมันดิบแหล่งเสาเถียร-เอ เป็นแห่งที่ 2

          ราชบุรีโฮลดิ้ง  เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตน้ำมันดิบแหล่งเสาเถียร-เอ เป็นแห่งที่ 2

          ราชบุรีโฮลดิ้ง ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบ สนับสนุนนโยบายรัฐด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตน้ำมันดิบแหล่งเสาเถียร-เอ เป็นแห่งที่ 2 ต่อจาก แหล่งประดู่เฒ่า-เอ ทั้งสองโครงการผลิตไฟฟ้าป้อนกฟภ.และ กฟผ. ปีละ 42 ล้านหน่วย เสริมเสถียรภาพระบบไฟฟ้าในจังหวัดสุโขทัย ลดปริมาณก๊าซธรรมชาติเผาทิ้งได้วันละ 1.4 ล้านลูกบาศก์ฟุต และลดการนำเข้าน้ำมันเตาผลิตไฟฟ้าได้ 10.5 ล้านลิตรต่อปี

          บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจาก ก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบแหล่งเสาเถียร-เอ โดยมีนายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน โครงการนี้เป็นการดำเนินงานสนับสนุนแนวทางของกระทรวงพลังงานในการนำก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตน้ำมันดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อเสริมระบบไฟฟ้าในท้องถิ่นและชุมชนให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

          นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการประเภทนี้แล้วสองโครงการ คือ โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติที่เป็น ผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบแหล่งประดู่เฒ่า เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2550 และโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากแหล่งน้ำมันดิบเสาเถียร-เอ เป็นโครงการที่สอง ทั้งสองโครงการมีกำลังผลิตรวม 6.3 เมกะวัตต์ สามารถตอบสนองความต้องการไฟฟ้าในภูมิภาคได้ถึง 7,000 ครัวเรือน ช่วยลดปริมาณก๊าซธรรมชาติเผาทิ้งได้รวม 1,400,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และลดการนำเข้าน้ำมันเตาเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ 10.5 ล้านลิตรต่อปี

          “ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และบริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) ผลจากการดำเนินโครงการนี้ ทำให้ประเทศไทยลดการนำเข้าน้ำมัน

          เตาเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าเป็นเงินประมาณ 175 ล้านบาท ที่สำคัญโครงการนี้ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้พลังงานเชื้อเพลิงที่เหลือทิ้งจากการผลิตน้ำมันดิบมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่ามากที่สุด” นายนพพล กล่าว

          สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติแหล่งเสาเถียร-เอ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) มูลค่าโครงการประมาณ 190 ล้านบาท ดำเนินงานในนามบริษัท ราชบุรีพลังงาน ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 24 ล้านหน่วยต่อปี โดยใช้ก๊าซธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันดิบของแหล่งเสาเถียร-เอ วันละ 800,000 ลูกบาศก์ฟุตเป็นเชื้อเพลิง

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่งเข้าระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการแรกที่แหล่งขุดเจาะน้ำมันดิบประดู่เฒ่า ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเผาทิ้งส่งเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เฉลี่ยปีละ 18 ล้านหน่วย รวมทั้งสองโครงการสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ 42 ล้านหน่วย