เนื้อหาวันที่ : 2012-03-20 10:54:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 821 views

จีเอ็ม คว้ามาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001

จีเอ็ม ประเทศไทย คว้ามาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 เป็นบริษัทรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทย

          จีเอ็ม ประเทศไทย คว้ามาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 เป็นบริษัทรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทย

           มุ่งลดการใช้พลังงาน และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 4,000 ตันต่อปี

           ลงทุนมากกว่า 14 ล้านบาท ตอกย้ำความมุ่งมั่นของจีเอ็มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการผลิตยานยนต์และการดำเนินธุรกิจ

           เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (จีเอ็ม) ตอกย้ำจุดยืนอันแข็งขันในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง เมื่อได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 มาครองเป็นแห่งแรกของบริษัทรถยนต์ในประเทศไทย ผลจากความมุ่งมั่นในการจัดการด้านพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซมลพิษตลอดทั้งกระบวนการผลิตยานยนต์คุณภาพ

          การได้รับการรับรอง ISO50001 ของจีเอ็ม โดยบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของบริษัทรับจ้างผลิตรถยนต์ หรือโออีเอ็ม (Original Equipment Manufacturer) ที่ได้รับมาตรฐานสากลนี้ และทำให้จีเอ็ม ประเทศไทย สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดทั้งกระบวนการผลิตรถยนต์ได้ถึง 4,000 ตัน ต่อปี ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

          “นอกเหนือจากการเป็นศูนย์การผลิตยานยนต์ที่ปลอดจากการฝังกลบ (Landfill-free) แห่งเดียวในประเทศไทยแล้ว เรายังได้รับใบประกาศนียบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเมื่อปีที่แล้วอีกด้วย ซึ่งการได้รับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 นี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นผลสำเร็จของการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของจีเอ็ม ประเทศไทยอีกด้วย” มร.คาเฮอร์ คาเซม รองประธานฝ่ายการผลิต ประจำประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

          จีเอ็ม ได้ทำการเปลี่ยนแปลงและยกระดับระบบการจัดการพลังงานครั้งสำคัญ พร้อมกับฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับนโยบาย และกระบวนการ ตลอดจนเดินหน้าสู่เป้าหมายขององค์กรในการพัฒนาความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ISO50001 โดยบริษัทฯ ได้ทุ่มเงินลงทุนมากกว่า 14 ล้านบาท สำหรับการพัฒนาในครั้งนี้ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

การยกระดับศูนย์การผลิต ประกอบด้วย
          - ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ภายในสำนักงานเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน T5 หรือหลอดผอมแบบใหม่ ที่ช่วยลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 1.1 ล้านบาทต่อปี

          - ปรับเปลี่ยนระบบส่องสว่างตามถนนในศูนย์การผลิตให้เป็นแบบแอลอีดี ที่กินไฟน้อยลง และมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบเดิม

          - ติดตั้งระบบการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ที่ช่วยลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

          - ติดตั้งระบบแอร์ พร้อมระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD control) ซึ่งประหยัดกว่าระบบแอร์ที่ไม่ควบคุมความเร็วมอเตอร์

          - ติดตั้งหลังคาโปร่งแสงในส่วนของอาคารจัดเก็บสินค้า จึงประหยัดพลังงานเพราะไม่จำเป็นต้องเปิดไฟ

          การเป็นบริษัทรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 ในครั้งนี้ ยังเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำ และความมุ่งมั่นในการยกระดับกระบวนการผลิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล รวมถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ ที่จะดำเนินงานได้ถึงมาตรฐานสูงสุดในระดับโลก