เนื้อหาวันที่ : 2012-03-14 15:16:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2222 views

คมนาคม เตรียมพิจารณาขึ้นค่าโดยสารรถเมล์-แท็กซี่

กระทรวงคมนาคม เผยเตรียมพิจารณาปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์และรถแท็กซี่ ตามต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมพิจารณาปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์และรถแท็กซี่ ตามต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้น

นายศิลปชัย  จารุเกษมรัตนะ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ให้สัมภาษณ์กรณีการขอปรับราคาค่าโดยสารรถเมล์และรถแท็กซี่ว่า เนื่องจากมีการปรับตัวของราคาต้นทุนเกิดขึ้น จึงต้องมีการพิจารณาให้ปรับขึ้นตามความเหมาะสม แต่จะขึ้นราคาเท่าไรนั้นคงจะต้องอยู่ที่ระยะเวลา ความพร้อม ดังนั้นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาการปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร คือเสถียรภาพของราคาน้ำมันภายในประเทศ

สศค. วิเคราะห์ว่า การปรับตัวของราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนั้น มีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้น จากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศในกรณีของอิหร่าน โดยอาจส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลยังคงมีมาตรการควบคุมระดับราคาสินค้าในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการควบคุมระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

และมาตรการลดค่าครองชีพ (ค่าโดยสารรถประจำทาง และค่ารถไฟ) ทั้งนี้ สศค. ได้ตั้งสมมติฐานราคาน้ำมันและประเมินแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในปี 2555 โดยคาดว่าในปี 2555 ราคาน้ำมันดิบดูไบจะอยู่ที่ 116.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (ช่วงคาดการณ์ที่ 111.0-121.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อ) บาร์เรล และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0-4.0 ต่อปี)