เนื้อหาวันที่ : 2012-03-09 09:36:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1859 views

บางจาก ลุยพลังงานแสงอาทิตย์แห่งที่ 2

บางจาก ลุยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งที่ 2 จ.ชัยภูมิ 25 เมกะวัตต์ คาดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟปลายปีนี้

          บางจาก ลุยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งที่ 2 จ.ชัยภูมิ 25 เมกะวัตต์ คาดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟปลายปีนี้

          ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจากฯ ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ระยะที่ 2 ที่อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ติดตั้ง 25 เมกะวัตต์

ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) โดยจัดจ้างกลุ่มบริษัท ซันเทค และบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และบริษัท IT Electronic Eleventh Design & Research Institute Scientific and Technology Engineering จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

          ดร.อนุสรณ์ กล่าวว่า จะเริ่มก่อสร้างเดือนเมษายน 2555 และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จพร้อมจำหน่ายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประมาณปลายปีนี้ ทำให้มี EBITDA เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 400 ล้านบาท สำหรับความคืบหน้าในการฟื้นฟูโครงการแรกขนาด 38 เมกะวัตต์ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา จะเริ่มทะยอยจำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม และจะครบทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 2555

          บริษัท บางจากฯ มีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ครบ 118 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 15,000 ล้านบาทให้เสร็จสิ้นต้นปี 2557