เนื้อหาวันที่ : 2012-03-08 14:38:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1608 views

กิตติรัตน์ ชี้ปีงบ 56 หนี้สาธารณะจะเพิ่มเป็น 50% ของจีดีพี

กิตติรัตน์ ชี้หนี้สาธารณะของไทยส่อเค้าเพิ่มขึ้นแตะระดับ 50% ของจีดีพีในปีงบประมาณ 2556

สำนักงานเศษฐกิจการคลัง (สศค.) เผย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีคลัง ชี้แนวโน้มหนี้สาธารณะปีงบฯ 2556 จะอยู่ที่ 50% ต่อจีดีพี

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีคลัง กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวโน้มหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ 2556 ว่า ระดับหนี้สาธารณะจะอยู่ที่ร้อยละ 50 ต่อ GDP จากปัจจุบันที่อยู่ที่ร้อยละ 40.3 โดยได้รวมหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) 1.14 ล้านล้านบาท

และรวมแผนการก่อหนี้จากการจัดทำงบประมาณขาดดุลในปี 2556 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 3 แสนล้านบาท และรวมถึงการกู้เงิน 4 แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน จัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท และ พ.ร.ก.กองทุนประกันภัยพิบัติ 5 หมื่นล้านบาท

ด้าน สศค. วิเคราะห์ว่า ภายหลังจากปัญหาวิกฤติอุทกภัยที่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจในปี 2554 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.1 ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องมีนโยบายโครงการการลงทุนระยะยาวทั้งประเทศเพื่อบูรณะและฟื้นฟูประเทศ ซึ่งการลงทุนของภาครัฐดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมากขึ้น

ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนต่องบประมาณรายจ่ายรวมในปีงบประมาณ 56 คาดว่าจะสูงขึ้นเป็นร้อยละ 19.5 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 55 ที่อยู่ที่ร้อยละ 17.8 อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคตจะส่งผลให้มีการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ในปีงบประมาณ 55 และ 56 จะอยู่ที่ร้อยละ 48.6 และ 50.4 ตามลำดับ