เนื้อหาวันที่ : 2012-03-02 14:13:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 801 views

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2 เดือนแรกปี 55 เร่งตัวขึ้น 3.36%

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.พ. 2555 แตะระดับ 3.35 ยังไม่น่าห่วง กระทรวงพาณิชย์ ปักธงปี 55 เงินเฟ้อขยายตัวไม่เกิน 3.8%

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.พ. 2555 แตะระดับ 3.35 ยังไม่น่าห่วง กระทรวงพาณิชย์ ปักธงปี 55 เงินเฟ้อขยายตัวไม่เกิน 3.8%

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือน ก.พ. 2555 อยู่ที่ระดับ 113.63 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเร่งขึ้นร้อยละ 0.37 จากเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ย 2 เดือนแรกของปี 2555 ขยายตัวเร่งขึ้นร้อยละ 3.36 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยสาเหตุที่เงินเฟ้อสูงขึ้น เกิดจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ขยายตัวเร่งขึ้นร้อยละ 7.18 เป็นสำคัญ ขณะที่หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.01 ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังยืนยันเป้าหมายเงินเฟ้อปี 2555 ว่าจะขยายตัวไม่เกินร้อยละ 3.8

ด้าน สศค. วิเคราะห์ว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.พ. 2555 ถือว่ายังคงอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วง ส่วนหนึ่งจากการที่ภาครัฐยังคงดำเนินมาตรการควบคุมระดับราคาในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการควบคุมระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงมาตรการลดค่าครองชีพ (ค่ารถโดยสาร รถประจำทาง และค่ารถไฟ)

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ขยายเวลาการลดภาษีน้ำมันดีเซลที่ร้อยละ 0.005 จนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 2555 อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองในอิหร่าน อาจส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อในระยะสั้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

และส่งผลให้ในเดือน มี.ค. 2555 สศค. อาจปรับสมมติฐานราคาน้ำมัน และอัตราเงินเฟ้อในปี 2555 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว จากประมาณการเดิมในเดือน ธ.ค. 2554 ที่คาดว่าในปี 2555 ราคาน้ำมันดิบดูไบจะอยู่ที่ 116.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (ช่วงคาดการณ์ 111.0-121.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล) และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.5 (ช่วงคาดการณ์ร้อยละ 3.0-4.0)