เนื้อหาวันที่ : 2012-02-22 10:43:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 985 views

รมว.คลังยูโรโซนอนุมัติเงิน 1.3 แสนล้านยูโร ช่วยเหลือกรีซรอบ 2 แล้ว

สศค. เผย ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่มยูโรโซน ลงมติอนุมัติเงินกู้ช่วยเหลือกรีซรอบที่ 2 จำนวน 1.3 แสนล้านยูโรแล้ว เพื่อช่วยกรีซเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้และลดหนี้สาธารณะลงเหลือ 120%

สศค. เผย ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่มยูโรโซน ลงมติอนุมัติเงินกู้ช่วยเหลือกรีซรอบที่ 2 จำนวน 1.3 แสนล้านยูโรแล้ว เพื่อช่วยกรีซเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้และลดหนี้สาธารณะลงเหลือ 120%

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังประเทศกลุ่มยูโรโซน เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติเงินกู้ช่วยเหลือกรีซรอบที่ 2 จำนวน 1.3 แสนล้านยูโรแล้ว โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้กรีซสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ และลดหนี้สาธารณะลงเหลือร้อยละ  120 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภายในปี 2563 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เชื่อว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาความตกต่ำทางเศรษฐกิจของกรีซที่มีมานานกว่า 5 ปีได้

สศค. วิเคราะห์ว่ แม้ว่าการอนุมัติเงินกู้ช่วยเหลือแก่กรีซสามารถช่วยให้กรีซชำระหนี้ที่ครบกำหนดได้และช่วยยุติความไม่แน่นอนของวิกฤติหนี้สาธารณะที่อาจทำให้กรีซอยู่ในความเสี่ยงของภาวะการล้มละลาย รวมทั้งความร่วมมือของธนาคารกลางแต่ละประเทศที่สามารถปรับโครงสร้างพันธบัตรกรีซที่อยู่ในพอร์ทการลงทุนในลักษณะเดียวกับนักลงทุนภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้หนี้ของกรีซลดลงประมาณร้อยละ 3.5

และยิ่งหากธนาคารกลางยุโรปยอมโอนผลกำไรจากการถือครองพันธบัตรกรีซกลับคืนให้กรีซ ก็จะทำให้ GDP กรีซเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5.5 ได้ แต่ข้อเรียกร้องของกลุ่มยูโรโซนและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ต้องการให้กรีซลดระดับหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 160 ของ GDP ย่อมส่งผลต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของกรีซอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยล่าสุด อัตราว่างงานในเดือน พ.ย. 2554 อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 20.9 ของกำลังแรงงานรวม

ในขณะที่ในภาคการผลิตก็ยังคงมีสัญญาณหดตัว สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือน ธ.ค. 2554 หดตัวร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -7.8 และดัชนีคำสั่งซื้อผู้จัดการฝ่ายผลิต (Mfg PMI) ในเดือน ม.ค. 2555 อยู่ที่ระดับ 41.0 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 42.0 ซึ่งแสดงถึงการปรับตัวลดลงของคำสั่งซื้อสินค้าส่งออก