เนื้อหาวันที่ : 2012-02-17 15:36:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1623 views

สิงคโปร์อ่วมเศรษฐกิจชะลอตัว ตลาดอสังหาฯเริ่มตกต่ำ

สิงคโปร์ เผย GDP ไตรมาส 4 ปี 54 ขยายตัวที่ 3.6% เป็นการขยายตัวที่ชะลอลง เป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจโลก และวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป

สิงคโปร์ เผย GDP ไตรมาส 4 ปี 54 ขยายตัวที่ 3.6% เป็นการขยายตัวที่ชะลอลง เป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจโลก และวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานว่า ทางการสิงคโปร์ประกาศ GDP ไตรมาส 4 ปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนพบว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์หดตัวร้อยละ -0.1 (หลังขจัดผลทางฤดูกาล) ทำให้ทั้งปี 2554 เศษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัวร้อยละ 4.9

การขยายตัวชะลอลงของเศรษฐกิจสิงคโปร์จากไตรมาสก่อนมีสาเหตุสำคัญมาจากการชะลอตัวของภาคการผลิตไตรมาส 4 ที่ขยายตัวร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาคการผลิตนี้ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก เมื่ออุปสงค์ภายนอกประเทศชะลอตัวลงจากปัญหาเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะวิกฤตหนี้สาธารณะของยุโรป จึงทำให้ภาคการผลิตในสิงคโปร์ชะลอตัวตามไปด้วย

ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังวิเคราะห์ว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจสิงคโปร์ในไตรมาส 4 ปี 2554 นั้น เป็นไปตามเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงเช่นเดียวกัน ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จากวิกฤตหนี้สาธารณะในกลุ่มยูโรโซนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ของโลกนั้น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาคการเงินแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจริงผ่านช่องทางการส่งออกต่อเศรษฐกิจคู่ค้าทั่วโลก โดยเฉพาะสิงคโปร์ ซึ่งอาศัยภาคการส่งออกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดส่วนการส่งออกสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 31 ของ GDP

ทั้งนี้ สัดส่วนการส่งออกของสิงคโปร์ไปยังกลุ่มประเทศยุโรปคิดเป็นร้อยละ 9.8 ของมูลค่าการส่งออกรวม อนึ่ง ในปี 2555 นี้ สศค. คาดการณ์ ณ เดือน ธ.ค. 2554 ว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์จะขยายตัวร้อยละ 3.0 ชะลอตัวลงจากปี 2554 อันเนื่องมาจากปัญหาหนี้สาธารณะของยุโรปที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อเนื่องสู่เศรษฐกิจคู่ค้าของสิงคโปร์

ทำให้อุปสงค์ต่อสินค้าส่งออกของสิงคโปร์จากประเทศนั้นลดลงตามไปด้วย ขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศก็ไม่เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเท่าที่ควร สะท้อนจากตลาดที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์ตกต่ำ และการตัดสินใจปรับลดการใช้จ่ายของภาครัฐบาลสิงคโปร์