เนื้อหาวันที่ : 2012-02-08 13:40:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2010 views

ทาทา แรงเปิดศักราชใหม่กวาดยอดขายเฉียด 9 หมื่นคัน

ทาทา มอเตอร์ส ปลื้มเดือนแรกของปี 2555 ทำยอดขายทะลุ 8.7 หมื่นคัน เพิ่มขึ้นถึง 16% พ่วงสถิติยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรายเดือนสูงสุด

          ทาทา มอเตอร์ส ปลื้มเดือนแรกของปี 2555 ทำยอดขายทะลุ 8.7 หมื่นคัน เพิ่มขึ้นถึง 16% พ่วงสถิติยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรายเดือนสูงสุด

          ทาทา มอเตอร์ส ทำยอดจำหน่าย (รวมส่งออก) ทั้งรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสูงถึง 87,465 คัน ในเดือนมกราคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นยอดจำหน่ายที่สูงขึ้นถึง 16 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 ขณะที่นับเฉพาะยอดจำหน่ายในประเทศ มีจำนวน 80,382 คัน เติบโต 14 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับในเดือนมกราคม ปี 2554 ที่มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 70,475 คัน

          ขณะเดียวกัน ยอดจำหน่ายสะสม (รวมส่งออก) ตลอดปีงบประมาณ ทาทา มอเตอร์ส สร้างยอดจำหน่ายสูงถึง 714,235 คัน คิดเป็นอัตราเติบโตที่เพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจำนวน 642,415 คัน ในปีที่ผ่านมา

          สำหรับยอดจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2555 ทาทา มอเตอร์ส สร้างยอดจำหน่ายในประเทศ 45,713 คัน เติบโตขึ้น 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 40,263 คัน ในเดือนมกราคมปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 27,375 คัน เติบโตขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ 23,776 คัน ในเดือนมกราคมปีที่ผ่านมา ขณะที่ รถเพื่อการพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มียอดจำหน่าย 18,338 คัน เติบโตขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ 16,487 คัน ในเดือนมกราคม ปีที่ผ่านมา

          ส่วนยอดจำหน่ายสะสมภายในประเทศของรถเพื่อการพาณิชย์ของ ทาทา มอเตอร์ส ตลอดช่วงปีงบประมาณ อยู่ที่ 420,045 คัน คิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์ จากปีก่อนหน้านั้น ขณะที่ยอดจำหน่ายสะสมของรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กอยู่ที่ 254,340 คัน เติบโตขึ้น 24 เปอร์เซ็นต์ ส่วนรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดใหญ่อยู่ที่ 165,705 คัน หรือเติบโตขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับยอดสะสมตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา

          ในส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทาทา มอเตอร์ส สร้างยอดจำหน่ายในเดือนมกราคม 2555 ทั้งหมด 36,770 คัน (ทาทา 34,669 คัน และ เฟียต 2,101 คัน) เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมาซึ่งมียอดจำหน่ายอยู่ที่ 32,386 คัน (ทาทา 30,212 คัน และ เฟียต 2,174 คัน) ทั้งนี้ หากนับเฉพาะยอดจำหน่ายรถยนต์ทาทา 34,669 คัน มีการเติบโตจากยอดจำหน่าย 30,212 คัน ในปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ และเป็นยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลภายใน 1 เดือนสูงที่สุดอีกด้วย

          นอกจากนี้ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ทาทา นาโน ยังมียอดจำหน่ายสูงถึง 7,723 คัน เติบโตขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับยอดจำหน่าย ทาทา นาโน (TATA Nano) 6,703 คัน ในเดือนมกราคม 2554 ส่วน ทาทา อินดิกา (TATA Indica) มียอดจำหน่าย 11,534 คัน เติบโตขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ จากยอดจำหน่าย 10,591 คัน

ขณะที่ ทาทา อินดิโก (TATA Indico) ทำยอดจำหน่าย 9,272 คัน เติบโตขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ จากยอดจำหน่าย 8,456 คัน ในเดือนมกราคม ปีที่ผ่านมา สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ ทาทา มอเตอร์ส รุ่นอื่นๆ ทั้ง ทาทา ซูโม่ (Sumo) ซาฟารี (Safari) เอเรีย (Aria) เวนเจอร์ (Venture) นั้นมียอดจำหน่ายรวม 6,140 คัน เติบโตขึ้น 38 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวน 4,462 คัน ในเดือนมกราค 2554

          ขณะเดียวกัน จากัวร์และแลนด์โรเวอร์ ก็ยังคงการเติบโตในตลาดอินเดียอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยอดจำหน่ายสะสมของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของปีงบประมาณปัจจุบันมีจำนวนมากกว่าปีงบประมาณก่อนหน้านั้น โดยมียอดจำหน่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2555 รวม 254,870 คัน (ทาทา 241,894 คัน และ เฟียต 12,976 คัน) เทียบกับยอดจำหน่ายสะสม 256,268 คัน (ทาทา 238,909 คัน และ เฟียต 17,359 คัน) ของช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า

ขณะที่ยอดจำหน่ายสะสมทั้งปีงบประมาณของ ทาทา นาโน มีจำนวนสูงถึง 54,835 คัน เติบโตขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ จาก 53,463 คัน ที่เป็นยอดจำหน่ายสะสมถึงเดือนมกราคมในปีที่ผ่านมา ส่วน ทาทา อินดิกา มียอดจำหน่ายสะสมทั้งหมด 83,862 คัน สูงขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม ทาทา อินดิโก มียอดจำหน่ายสะสมอยู่ที่ 60,843 คัน ลดลง 15 เปอร์เซ็นต์ จากปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่วนยอดจำหน่ายสะสมของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ ทาทา มอเตอร์ส รุ่นอื่นๆ ทั้ง ซูโม่ ซาฟารี เอเรีย เวนเจอร์ รวมกัน 42,354 คัน คิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึง 29 เปอร์เซ็นต์

          ส่วนทางด้านยอดส่งออกรถยนต์ของ ทาทา มอเตอร์ส ในเดือนมกราคม 2555 มีอัตราการเติบโตถึง 43 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,083 คัน ขณะที่เดือนมกราคมปีที่ผ่านมามียอดการส่งออกเพียง 4,948 คัน ทางด้านยอดส่งออกสะสมทั้งปีงบประมาณนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 52,296 คัน เติบโตขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจำนวน 47,608 คัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา