เนื้อหาวันที่ : 2012-02-02 17:41:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 972 views

ปตท. ออกบัตรเติมก๊าซ NGV ให้ผู้ขับขี่รถสาธารณะแล้วกว่า 6 หมื่นคัน

ปตท. ออกบัตรเติมก๊าซ NGV ให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ NGV แล้วกว่า 65,000 คัน เพื่อรับสิทธิส่วนลดราคาขายปลีก NGV ได้ทันที

          ปตท. ออกบัตรเติมก๊าซ NGV ให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ NGV แล้วกว่า 65,000 คัน เพื่อรับสิทธิส่วนลดราคาขายปลีก NGV ได้ทันที

          นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ ปตท. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินการมอบบัตรเติมก๊าซ NGV เพื่อใช้แสดงสิทธิส่วนลดราคาขายปลีกก๊าซ NGV ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่ รถสามล้อ รถตู้ร่วม ขสมก. รถโดยสารร่วม ขสมก. และรถสองแถวเล็กร่วม ขสมก. NGV ในพื้นที่ให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ทั้งนี้ได้กำหนดสิทธิส่วนลดราคาขายปลีกก๊าซ NGV ในอัตรากิโลกรัมละ 50 สตางค์ ถึง 2 บาท แล้วแต่ช่วงเวลา โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 เพื่อช่วยลดภาระค่าเชื้อเพลิงให้กับผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะกลุ่มดังกล่าว นั้น

          ทั้งนี้ ปตท. ได้ดำเนินการแจกจ่ายบัตรเติมก๊าซ NGV ดังกล่าวให้แก่เจ้าของรถ/ผู้ประกอบรถรับจ้างสาธารณะ ดังกล่าวจนถึง 27 มกราคมที่ผ่านมาผ่าน 2 ช่องทางหลัก กล่าวคือ การตั้งจุดออกบัตรฯ เพื่อมอบให้แก่เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่โดยตรง ณ เจเจมอลล์ จตุจักร และการมอบบัตรเติมก๊าซ NGV ผ่านสหกรณ์ / บริษัท/จุดจอดรถสาธารณะ โดยมีจำนวนบัตรที่มอบให้กับรถสาธารณะผ่านช่องทางหลักแล้ว ไม่ต่ำกว่า 65,000 คัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนรถทั้งหมดที่ได้รับสิทธิส่วนลดราคาขายปลีกก๊าซ NGV ในส่วนเจ้าของรถหรือ

ผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้รับบัตรเติมก๊าซ NGV ปตท. ได้ขยายเวลาการจัดทำบัตรเติมก๊าซ NGV รวมทั้งการเปิดรับสมัครและมอบบัตรเครดิตพลังงาน NGV เพิ่มเติมในช่วงวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ชั้น 6 เจเจมอลล์ จตุจักร ระหว่างเวลา 9.00 - 17.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PTT Call Center โทร. 1365 กด 5

          สำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถสามล้อ รถตู้ร่วม ขสมก. รถโดยสารร่วม ขสมก. และรถสองแถวเล็กร่วม ขสมก. NGV ที่ได้รับบัตรเติมก๊าซ NGV ดังกล่าวแล้ว สามารถนำไปใช้รับสิทธิส่วนลดได้ทันทีที่สถานีบริการ NGV ของ ปตท. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ทั้งนี้ในการใช้บัตรเติมก๊าซเพื่อแสดงสิทธิการรับส่วนลดราคาขายปลีกก๊าซ NGV อาจมีความไม่สะดวกบ้างในช่วงต้น เนื่องจากมีขั้นตอนการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการซื้อก๊าซ NGV ในราคาปกติและเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน

อย่างไรก็ตาม ปตท. ยังคงเร่งจัดการอบรมการใช้บัตรฯและกำชับผู้บริหารสถานีบริการ NGV ปตท. ทุกแห่งให้อำนวยความสะดวกในการใช้บัตรเติมก๊าซ NGV แก่ผู้ใช้บริการที่แสดงสิทธิได้รับส่วนลดราคาขายฯ โดยสะดวกและทั่วถึง