เนื้อหาวันที่ : 2007-05-04 10:02:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1761 views

Business Matching ระดมความคิดสร้างศักยภาพอุตสฯ สิ่งทอ

โครงการจับคู่ธุรกิจ ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมการสร้างและขยายธุรกิจการค้าการลงทุน

.

นายมังกร ธนสารศิลป์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานโครงการจับคู่ธุรกิจ(Business Matching) พร้อมทีมบริหารโครงการ ร่วมกันให้การต้อนรับ นายเจน นำชัยศิริ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและประธานคณะกรรมการเขตการค้าเสรีอาเซียน ในโอกาสพบปะเพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือ และประสานประโยชน์จากโครงการจับคู่ธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

.

โครงการจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching เป็นโครงการที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมการสร้างและขยายธุรกิจการค้าการลงทุน โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุน ( Networking) การพัฒนา Supply Chain และ Industrial Clusters เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

.

พร้อมทั้งสนับสนุน SMEs ไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและกว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้ SMEs ได้รับข้อมูลทางด้านการค้า การตลาด การลงทุน ทั้งในส่วนของประเทศไทยและประเทศเป้าหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทำการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างช่องทางเผยแพร่ข้อมูลด้านการตลาด การค้า การลงทุนและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

.

การพบหารือจัดขึ้น ณ ห้องรับรอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้ โดยสาระจากการหารือดังกล่าวทางโครงการจับคู่ธุรกิจจะนำไปใช้ในการสร้างแผนการจัดกิจกรรม SMEs Business Matching Day ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18- 20 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องบอลล์รูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานสามารถติดต่อที่โทร. 0 2345 1112, 0 2345 1115 และ 0 2345 1117-8 ทุกวันในเวลาทำการ