เนื้อหาวันที่ : 2012-01-31 09:36:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1979 views

SCB ปล่อยกู้ 2.39 พันลบ.หนุนกันกุลสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เซล

GUNKUL มุ่งสู่ผู้นำด้านพลังงานทดแทน ตั้งไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินระดมทุนสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เซล 30.9 MW

           GUNKUL มุ่งสู่ผู้นำด้านพลังงานทดแทน ตั้งไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินระดมทุนสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เซล 30.9 MW

           SCB เชื่อมั่นศักยภาพ GUNKUL แข็งแกร่ง-เป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน พร้อมสนับสนุนทางการเงิน 2.39 พันลบ.สำหรับโรงไฟฟ้าโซลาร์เซล 30.9 MW

          GUNKUL แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการระดมทุนเพื่อทำธุรกิจพลังงานทดแทนและเป็นผู้จัดการในการระดมเงินทุน มูลค่า 2,390 ล้านบาท สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30.9 เมกะวัตต์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายธุรกิจตามเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร "กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์" ระบุเป็นโครงการที่บริษัทได้ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้รับ Adder 8 บาท และมีเป้าหมายก่อสร้างให้เสร็จทั้งหมดภายในปี 2555

          นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่าในปี 2555 บริษัทมีแผนเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างเต็มตัว อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านพลังงานทดแทน บริษัทได้เดินหน้าดำเนินการในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และในอนาคตจะขยายธุรกิจไปสู่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุน (Financial Advisor) และเป็นผู้จัดการในการระดมเงินทุน (Mandated Lead Arranger) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมูลค่าโครงการกว่า 2,390 บาท อันจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตและการขยายตัวด้านธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง

          “โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30.9 เมกะวัตต์ดังกล่าวเป็นโครงการที่ GUNKUL ได้ร่วม ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้รับ Adder 8 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี สำหรับการดำเนินการโครงการตลอด 25 ปี ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 7.4 เมกกะวัตต์ ในปี 2554 และมีแผนจะก่อสร้างส่วนที่เหลืออีก 23.5 เมกกะวัตต์ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2555 นี้ โดยได้รับการสนับสนุนบริการทางการเงินจาก ธนาคาร ไทยพาณิชย์”

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าปี 2555 ยังคงเป็นปีทองของบริษัทฯ เพราะปัจจุบันธุรกิจด้านพลังงานได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐ และหากประเทศมีความมั่นคงมีการขยายระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานก็ถือว่ากันกุลจะยังมีโอกาสในการทำธุรกิจ และเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ

          นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ธนาคารรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากกันกุล เอ็นจิเนียริ่ง ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนเพื่อทำธุรกิจพลังงานทดแทนรวมถึงการเป็นผู้จัดการในการระดมเงินทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ

โดยได้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าใจในโครงสร้างธุรกิจและความต้องการทางการเงินของกันกุล เอ็นจิเนียริ่ง การสนับสนุนในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกันในระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตและช่วยลูกค้าให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญรู้จริงทางด้านการเงินครบวงจร รวมถึงการเสริมศักยภาพและเตรียมรับการแข่งขันอันเข้มข้นในระดับภูมิภาคต่อไป