เนื้อหาวันที่ : 2012-01-30 16:39:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2364 views

คต. เดินสายติวเข้มนักธุรกิจ เตรียมรุกตลาดอินเดีย

กรมการค้าต่างประเทศ เดินสายภาคใต้ติวเข้มนักธุรกิจไทย ชี้ช่องความตกลงไทย-อินเดีย เปิดทางขยายฐานการลงทุนสู่ตลาดอินเดีย

          กรมการค้าต่างประเทศ เดินสายภาคใต้ติวเข้มนักธุรกิจไทย ชี้ช่องความตกลงไทย-อินเดีย เปิดทางขยายฐานการลงทุนสู่ตลาดอินเดีย

          กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เดินสายจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั้งใน จ.ตรังและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในพื้นที่กรอบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย (IMT-GT) ได้รับทราบข้อมูลการค้าและการลงทุนในประเทศอินเดีย พร้อมแนะให้เห็นโอกาสจากความตกลงไทย-อินเดีย เพื่อเปิดทางเข้าสู่ตลาดอินเดีย เนื่องจากจังหวัดภาคใต้มีผลผลิตจากยางพาราซึ่งเป็นสินค้าในความต้องการ ของอินเดีย

          นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอินเดียเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการไหลเข้าของทุนต่างประเทศกว่า ๓๔.๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากเป็นอันดับ ๙ ของโลกในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา

สำหรับการค้าระหว่างไทย-อินเดีย ในช่วงปีที่ผ่านมานั้น มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๒๕.๖๙ คิดเป็นมูลค่ารวม ๖,๘๖๑ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๙.๙๕ โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ยางพารา อัญมณีและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า เป็นต้น

และในปัจจุบันอินเดียยังมีการขยายตัวอย่างมากของภาคการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมไฮเทคในประเทศ จึงทำให้อินเดียมีความต้องการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีของสินค้าไทยที่จะเข้าไปแสวงหาโอกาสทางการค้าในอินเดีย ประกอบกับอินเดียมีการคมนาคมขนส่งทางทะเล เชื่อมต่อกับทางภาคใต้ของไทย ซึ่งจะทำให้การขนส่งมีความสะดวกมากขึ้น

          กรมการค้าต่างประเทศ ได้กำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อ “เจาะตลาดใหม่ ก้าวไกลแดนภารตะ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง การสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญตลาดอินเดียมาให้ข้อมูลแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปเปิดตลาดอินเดีย

การเจาะลึกโอกาสของธุรกิจไทยในตลาดอินเดีย โอกาสของนักธุรกิจไทยในประเทศอินเดีย รวมทั้งสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงภายใต้ FTA ไทย-อินเดีย และ อาเซียน – อินเดีย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ใช้ประกอบการการตัดสินใจในการขยายตลาดไปยังประเทศอินเดียในอนาคต