เนื้อหาวันที่ : 2012-01-24 16:08:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2262 views

เลคิเซ่ มั่นใจ LED รุ่งอัดงบ 60 ล้านบาทเสริมตลาด

เลคิเซ่ ปลื้มปี 54 ธุรกิจโตตามเป้า 30% เปิดแผนแนวรุกปี 55 อัดงบกว่า 60 ล้านบาทลุยส่งหลอดไฟฟ้า LED ลงตลาดมั่นใจยอดโต 35%

เลคิเซ่ ปลื้มปี 54 ธุรกิจโตตามเป้า 30% เปิดแผนแนวรุกปี 55 อัดงบกว่า 60 ล้านบาท ลุยส่งหลอดไฟฟ้า LED ลงตลาดมั่นใจยอดโต 35%

นายสมนึก โอวุฒิธรรม  ประธานกรรมการบริหาร เลคิเซ่กรุ๊ป และบริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด เปิดเผยว่า  ผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานตามแผนที่คาดไว้  โดยมีอัตราการเติบโต 30% จากปี 2010 

สำหรับผลการดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มคอนซูมเมอร์ คิดเป็นสัดส่วน 60 %ของผลประกอบการ  กลุ่มโปรเจ็ค คิดเป็นสัดส่วน 15 %ของผลประกอบการ  และกลุ่มตลาดต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วน 25 %ของผลประกอบการ สำหรับในปี 2012 คาดว่าจะมีผลประกอบการรวมเพิ่มขึ้น 35%  โดยกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจสูงสุดคือกลุ่มโปรเจ็ค ทั้งนี้เกิดจากการที่บริษัทได้สร้างการรับรู้และวางแผนขยายตลาดในกลุ่มธุรกิจนี้มาอย่างต่อเนื่องนานถึง 4 ปี รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

นายสมนึก โอวุฒิธรรม 
ประธานกรรมการบริหาร เลคิเซ่กรุ๊ป และบริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด

สำหรับภาพรวมธุรกิจหลอดไฟและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในปี 2012 นายสมนึกกล่าวว่า กระแสการรับรู้เรื่องการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  แต่ในปีนี้สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หลอดไฟ

โดยเฉพาะหลอดประเภท LED ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น หลอด LED จะไม่เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ให้แสงสว่าง  แต่จะกลายเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพื่อการตกแต่งในแบบต่าง ๆ รวมทั้งการนำไปใช้ในงานโฆษณาด้วย  หลอด LED มีคุณสมบัติหลากหลาย สามารถประหยัดพลังงานได้สูงมาก  จึงมีราคาต่อหน่วยสูงกว่าหลอด T5 แบบเดิม  ส่งผลให้มูลค่ารวมทางธุรกิจสูงขึ้นด้วย  โดยคาดว่าจะส่งผลให้ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ LED มีอัตราเติบโตไม่น้อยกว่า 10% อย่างแน่นอน 

นายสมนึกกล่าวถึงแผนการขยายธุรกิจของบริษัทว่า บริษัทได้เปิดไลน์การผลิตหลอดไฟฟ้าประเภท LED อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยใช้งบประมาณมากกว่า 100 ล้านบาท การเปิดไลน์ผลิตใหม่นี้ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ผลิตไทยเพียงรายเดียวที่มีขบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตหลอดไฟและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร

บริษัทมั่นใจว่าหลอดไฟประเภท LED จะได้รับการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะในงานกลุ่มโปรเจ็คต่างๆ  ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ LED รูปแบบใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งมีแผนจะขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น  โดยคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากตลาดต่างประเทศ ประมาณ 100 ล้านบาท และในปี 2012 บริษัทคาดว่าจะใช้งบส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องประมาณ 60 ล้านบาท