เนื้อหาวันที่ : 2012-01-23 13:51:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 964 views

เจ้าสัวซีพีหนุนรัฐขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแนะควรอยู่ที่ 500 บาทต่อวัน

เจ้าสัวซีพี เดินหน้าเชียร์รัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแนะควรอยู่ที่ระดับ 500 บาทต่อวัน เงินเดือนข้าราชการ 23,000 บาท ชี้เพื่อปรับสมดุลระหว่างราคาน้ำมันแลค่าครองชีพ

เจ้าสัวซีพี เดินหน้าเชียร์รัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแนะควรอยู่ที่ระดับ 500 บาทต่อวัน เงินเดือนข้าราชการ 23,000 บาท ชี้เพื่อปรับสมดุลระหว่างราคาน้ำมันแลค่าครองชีพ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานว่า นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) กล่าวสนับสนุนรัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และเงินเดือนเริ่มต้นของข้าราชการจากนโยบายเดิมที่ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 500 บาท/วัน

ขณะที่เงินเดือนข้าราชการจากเดิมที่รัฐบาลกำหนดปรับให้เป็น 15,000 บาท/เดือน ควรจะปรับเพิ่มเป็น 22,000-23,000 บาท/เดือน เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างราคาน้ำมันและค่าครองชีพเนื่องจาก หากย้อนกลับไปเมื่อ 47 ปีที่แล้วจนถึงปัจจะบันพบว่า ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 25 เท่า แต่ค่าครองชีพนั้นปรับขึ้นมาเพียง 15 เท่าเท่านั้น

ด้าน สศค. มองว่า มาตรการค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วัน และการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการขั้นต่ำเป็น 15,000 บาท/เดือน เป็นนโยบายที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ อีกทั้งยังช่วยปรับค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยให้เกิดความสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการจนทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ สศค. คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี  มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น โดยคาดว่าจะกลับมาขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ  ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ- (ประมาณการ ณ เดือน ธ.ค. ) โดยจะได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงค์ภายในประเทศเป็นสำคัญ