เนื้อหาวันที่ : 2012-01-17 14:14:11 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3306 views

ปตท.สผ. ลดสัดส่วนร่วมทุนแปลงสำรวจอินโดฯ

ปตท.สผ. ประกาศลดสัดส่วนการร่วมทุนในแปลงสำรวจปิโตรเลียมบริเวณน้ำลึกนอกชายฝั่งในช่องแคบมากัสซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย

          ปตท.สผ. ลดสัดส่วนการร่วมทุนในแปลงสำรวจปิโตรเลียมบริเวณน้ำลึกนอกชายฝั่งในช่องแคบมากัสซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ให้กับบริษัท โททาล (Total) ของฝรั่งเศส

          บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ตกลงลดสัดส่วนการร่วมทุนในแปลงสำรวจปิโตรเลียมซึ่งตั้งอยู่บริเวณน้ำลึกนอกชายฝั่งในช่องแคบมากัสซาร์ (Makassar Strait) จำนวน 3 แปลง คือ ร้อยละ 33 ของแปลงเซาท์ แมนด้าร์ (South Mandar) ร้อยละ 10 ของแปลงซาดัง (Sadang) และร้อยละ 10 ของแปลงเซาท์ ซาการี (South Sageri)

          ทั้งนี้ ปตท.สผ. จะยังเป็นผู้ดำเนินการและถือสิทธิการร่วมทุนแปลงเซาท์ แมนด้าร์ในสัดส่วนร้อยละ 34 โดยมีบริษัท Talisman และ Total ถือสิทธิร้อยละ 33 เท่ากัน ส่วนแปลงซาดังและแปลงเซาท์ ซาการี ซึ่งมี Talisman เป็นผู้ดำเนินการและถือสิทธิร้อยละ 40 และ 35 นั้น ปตท.สผ. ยังคงถือสิทธิการร่วมทุนร้อยละ 30 และ 20 โดยมี Total ถือสิทธิร้อยละ 30 และ 45 ตามลำดับ

          นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ (Mr.Anon Sirisaengtaksin) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. กล่าวว่า การลดสัดส่วนการถือสิทธิในแปลงสำรวจปิโตรเลียมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของ ปตท.สผ. อีกทั้ง Total ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีของ ปตท.สผ. และได้ร่วมทุนในอ่าวไทยด้วยกันเป็นเวลายาวนานนั้น เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการขุดเจาะในน้ำลึกที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งสามารถนำมาใช้กับแปลงสำรวจในอินโดนีเซียได้

          นอกจากการถือสิทธิในแปลงสำรวจปิโตรเลียม 3 แปลงข้างต้น ปตท.สผ. ยังมีการลงทุนในอินโดนีเซียอีก 2 แปลง คือ แปลงมาลุนด้า (Malunda) ในบริเวณช่องแคบมากัสซาร์ โดย ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการและถือสิทธิร้อยละ 100 และแปลงเซไม ทู (Semai II) บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะปาปัวตะวันตก โดย ปตท.สผ. ถือสิทธิร่วมทุนร้อยละ 28.33 มีบริษัท Murphy, INPEX และ Pertamina เป็นผู้ร่วมทุน