เนื้อหาวันที่ : 2012-01-16 14:11:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2412 views

ครม.ไฟเขียวทุ่มงบ 4 แสนล้านทำรถไฟฟ้าความเร็วสูง

กิตติรัตน์ เผย ที่ประชุมครม.สัญจรที่จ.เชียงใหม่ เห็นชอบงบประมาณ 4 แสนล้านบาททำรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ครม.สัญจรเห็นชอบงบประมาณเกือบ 4 แสนล้านบาท ทำรถไฟฟ้าความเร็วสูง กทม.-เชียงใหม่

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาคเหนือ ทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงระบบป้องกันน้ำท่วมภาคเหนือ รวม 128 โครงการ เงินลงทุนเกือบ 4 แสนล้านบาท ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนองบผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการ กยอ. เพื่อกลั่นกรองงบให้เหมาะสม เนื่องจากโครงการลงทุนทั้งประเทศระยะยาว ต้องใช้เงินลงทุนถึง 2 ล้านล้านบาท

สศค. วิเคราะห์ว่า การสร้างโครงสร้างพื้นฐานผ่านการลงทุนภาครัฐนั้น เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ในระยะสั้น การลงทุนภาครัฐสามารถทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ ผ่านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเป็นผลมาจากการจ้างงาน และยอดจำหน่ายวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนระยะยาว โครงสร้างพื้นฐานที่ดีจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง รวมถึงสามารถสร้างโอกาสให้ธุรกิจใหม่ นับเป็นการเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจไทยได้รับความเสียหายอย่างมาก การลงทุนภาครัฐจะเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวได้ตามศักยภาพอีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว โดย สศค. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 55 จะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 5.0 (คาดการณ์ ณ ธ.ค. 54)