เนื้อหาวันที่ : 2012-01-06 11:17:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2790 views

สยามคูโบต้า ลุยขยายฐานการผลิตในไทยปี 55

สยามคูโบต้า เดินหน้าแผนลงทุนขยายฐานการผลิตในไทย ลุยส่งออกแทรกเตอร์ในตลาดอเมริกาเหนือ

          สยามคูโบต้า เดินหน้าแผนลงทุนขยายฐานการผลิตในไทย ...ปี 55 ลุยส่งออกแทรกเตอร์ในตลาดอเมริกาเหนือ พร้อมโชว์นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรล้ำสมัย ในงานบีโอไอ แฟร์ 2011

          สยามคูโบต้า ยันเดินหน้าผลิตแทรกเตอร์คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลส่งออกไปตลาดในทวีปอเมริกาเหนือได้ตามแผนในปี 2555 จำนวน 3,500 คัน หรือราว 10% ของยอดการผลิตแทรกเตอร์โดยรวม ในประเทศไทย พร้อมขยายสู่ภูมิภาคเอเชียในปี 2556 และทวีปยุโรปตามลำดับ

เผยยังคงนโยบายขยายฐานการผลิตในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง และเติบโตต่อไปในอนาคต ด้วยการลงทุนตั้งบริษัทผลิตเครื่องยนต์ และโรงงานหล่อชิ้นส่วนเพื่อลดการนำเข้า ประกาศศักยภาพความเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในเอเชีย ผ่าน KUBOTA Pavilion ในงานบีโอไอ แฟร์ 2011 เน้นให้กลุ่มคนเมืองหันมาสนใจแนวคิดเกษตร รักษ์โลก

          มร. มาซาโทชิ คิมาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่าเนื่องจาก คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นฐานการผลิตที่มีคุณภาพมากเพียงพอที่จะส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ โดยสยามคูโบต้ามีแผนส่งออกแทรกเตอร์ไปยังทวีปอเมริกาเหนือในปี 2555

จากนั้นจึงจะขยายมายังภูมิภาคเอเชียในปี 2556 และวางแผนว่าจะส่งออกไปที่ยุโรปต่อไปตามลำดับ ซึ่งแทรกเตอร์ที่เตรียมส่งออกไปยังตลาดอเมริกาเหนือมีทั้งหมด 3 รุ่น คือ รุ่น L4600FW, L4600DW และ L4600DHW รวมจำนวน 3,500 คัน คิดเป็น 10% ของยอดการผลิตแทรกเตอร์ทั้งหมด โดยจะส่งออกไปให้ทางKubota Tractor Corporation (KTC) นำไปจัดจำหน่ายยังอเมริกาเหนือต่อไป

ส่วนยอดการผลิตอีก 90% ยังคงผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปัจจุบันฐานการผลิตแทรกเตอร์ในประเทศไทยอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากคู่ค้าเป็นอย่างดี

          นอกจากนี้สยามคูโบต้ายังคงเดินหน้าด้านการลงทุนตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ เน้นการขยายตัวของธุรกิจในแนวดิ่ง (Vertical Integration) โดยได้ก่อตั้งโรงงานสำหรับหล่อชิ้นส่วนแทรกเตอร์ ภายใต้ชื่อ บริษัท สยามคูโบต้าเมทัลเทคโนโลยี จำกัด (SKMT) ผลิตเพื่อส่งให้ทั้งสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น และ คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)

เพื่อขยายกำลังการผลิตให้มีชิ้นส่วนที่เพียงพอ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และยังลงทุนจัดตั้งบริษัท คูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัด (KET) เป็นฐานการผลิตเครื่องยนต์ เพื่อขยายฐานการผลิตในประเทศไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

          นายคิมาตะ กล่าวย้ำว่า “คุณภาพของสายการผลิตของสยามคูโบต้ามีคุณภาพสูง จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นฐานการผลิตแทรกเตอร์ ซึ่งที่ผ่านมาพนักงานของสยามคูโบต้าในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีฝีมือไม่เป็นรองใคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน และการประกอบซึ่งได้มาตรฐานสากลเช่นเดียวกับการผลิตที่อเมริกา ทำให้เราสามารถส่งแทรกเตอร์ไปขายยังทวีปอเมริกาเหนือได้ และมีแนวโน้มที่ดีสำหรับการขยายการส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชีย และทวีปยุโรปต่อไป

ขณะเดียวกันเรายังคงให้ความสำคัญกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพ เราเชื่อว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยการขยายตัวในแนวดิ่งเพื่อความครบวงจรมากขึ้นนี้ จะส่งผลดีต่อการจ้างงาน และเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคง รองรับการเติบโตของสยามคูโบต้าในอนาคตอีกด้วย”

          นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการเข้าร่วมงานบีโอไอ แฟร์ 2011 เป็นครั้งแรก ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2555 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในเอเชีย ควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเมืองให้หันมาใส่ใจแนวคิดเกษตรรักษ์โลก เพื่อสร้างให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น ภายใต้นโยบาย “For Earth, For Life”

จึงได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สยามคูโบต้ามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อประชากรและสังคมโลก ทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร ท่อเหล็กส่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนอาหารและน้ำที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการจัดงาน บีโอไอ แฟร์ ในครั้งนี้ คือ “Going Green For The Future” หรือ “รวมพลังน้ำใจ โลกสดใส ไทยยั่งยืน”

          “การจัดงานครั้งนี้ นอกจากสยามคูโบต้าจะมุ่งให้ความรู้กับเกษตรกรแล้ว กลุ่มคนเมืองก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราต้องการจะสื่อสารด้วย โดยนำเสนอผ่านสื่อ Multimedia ที่น่าสนใจ โดยภายในนิทรรศการ For Earth, For Life แบ่งเป็น Soil Zone, Water Zone, Population & KUBOTA Solution และหมู่บ้านอยู่ดีกินดี หมู่บ้านต้นแบบที่เกษตรกรภายในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร รวมถึงวิธีการเพิ่มรายได้และผลผลิตโดยใช้พื้นที่เดิมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด