เนื้อหาวันที่ : 2012-01-03 09:36:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 751 views

พลังงานเดินหน้าปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ

รมว.กระทรวงพลังงาน ชี้ปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบช่วยลดภาระกองทุนน้ำมันฯ เตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียน

รมว.กระทรวงพลังงาน ชี้ปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบช่วยลดภาระกองทุนน้ำมันฯ เตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียน

สำนักข่าวแห่งชาติรายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุ นโยบายการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ จะช่วยลดภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงนโยบายการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ ว่า ในการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบนั้น นอกจากจะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้ว ยังทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับสู่บทบาทการเป็นกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอย่างแท้จริง

ซึ่งคาดว่าหากดำเนินการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบได้แล้ว จะลดการอุดหนุนเหลือเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมูลค่าการอุดหนุนสำหรับเชื้อเพลิงในกลุ่มก๊าซจะอยู่เพียงแค่หลักร้อยล้านบาทต่อเดือนเท่านั้น จากเดิมที่ต้องอุดหนุนประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อเดือน

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ กระจายรายได้สู่เกษตรกร ลดการนำเข้าพลังงานฟอสซิล และนโยบายในการส่งเสริมพลังงานทดแทนยังมีส่วนช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 และเป็นการปูทางไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคตามนโยบายพลังงานที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาด้วย