เนื้อหาวันที่ : 2011-12-29 18:01:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 856 views

ม.รังสิต ชี้เศรษฐกิจไทยปี 54 โต 1.5%

ม.รังสิต ประมาณค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากวิกฤติอุทกภัยอาจมากกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ระบุตัวเลขเศรษฐกิจปี 54 โต 1.5% คาดปี 55 โตถึง 6.5%

ม.รังสิต ประมาณค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากวิกฤติอุทกภัยอาจมากกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ระบุตัวเลขเศรษฐกิจปี 54 โต 1.5% คาดปี 55 โตถึง 6.5%

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป ประมาณค่าความเสียหายที่มีผลกระทบทำให้รายได้ประชาชนในไตรมาสที่ 4 ของไทยลดลง 2 แสนล้านบาท เป็นผลให้ประมาณการรายได้ประชาชาติทั้งปี 2554 เป็น 10.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% แต่ความเสียหายต่อเศรษฐกิจและทรัพย์สินรวมทั้งผลกระทบต่อเนื่องต่อภาคส่วนต่าง ๆ อาจมากกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ส่วนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปี 2555 ไว้ที่ 5.8-6.5%

ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) วิเคราะห์ว่า เศรษฐกิจไทยในปี 54 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.1 ขยายตัวชะลอลงจากปี 53 จากปัญหาวิกฤติอุทกภัยในช่วงปลายปี 54 ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่หดตัวลง โดยการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากปีก่อนหน้า

การลงทนุภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.4 ชะลอลงตามปัญหาการหยุดชะงักของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สำหรับปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงเช่นกัน โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 9.3

ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐในด้านการบริโภคภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.4 ขณะที่การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะหดตัวร้อยละ -6.6 สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 55 คาดว่าจะกลับมาขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 5.0 โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.5-5.5 ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลัก