เนื้อหาวันที่ : 2011-12-26 14:29:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2106 views

ยอดผลิตรถยนต์เดือน พ.ย. 54 วูบต่ำสุดในรอบเกือบ 13 ปี

ส.อ.ท. เผยสถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์เดือน พ.ย. 54 ยอดขายร่วงเฉียด 70% การผลิตต่ำสุดในรอบ 151 เดือนจากเหตุอุทกภัย

          ส.อ.ท. เผยสถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์เดือน พ.ย. 54 ยอดขายร่วงเฉียด 70% การผลิตต่ำสุดในรอบ 151 เดือนจากเหตุอุทกภัย

          นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนยอดขายภายในประเทศ การผลิต และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ดังต่อไปนี้

ยอดขาย
          ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤศจิกายน 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 26,069 คัน ต่ำสุดในรอบ 118 เดือน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2554 ร้อยละ 39.19 และลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 66.95 ยอดขายรถยนต์ลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทุกแห่งไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้ตามปกติ หยุดการผลิตลงเกือบทั้งเดือน แม้ว่าจะเริ่มผลิตได้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนแต่ก็ผลิตได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะขาดแคลนชิ้นส่วนจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก

อีกทั้ง ชิ้นส่วนรถยนต์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมีปัญหาด้านการขนส่งเช่นเดียวกัน ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 128,324 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 11.02 และลดลงจากเดือนตุลาคม 2554 ร้อยละ 4.81 ยอดขายรถจักรยานยนต์ที่ลดลง เป็นเพราะโรงงานของผู้ผลิตบางแห่งถูกน้ำท่วม จึงต้องหยุดการผลิตชั่วคราว และโรงงานที่ไม่ถูกน้ำท่วมก็ต้องหยุดผลิตเพื่อเตรียมป้องกันน้ำท่วม

          ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 รถยนต์มียอดขาย 739,911 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 4.62 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,885,006 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 11.67

          การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีทั้งสิ้น 23,695 คัน ต่ำสุดในรอบ 151 เดือน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว และได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทุกแห่งไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้ตามปกติ เพราะขาดแคลนชิ้นส่วน

โดยลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 85 และลดลงจากเดือนตุลาคม 2554 ร้อยละ 52.07จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,358,369 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 9.92

          รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ 10,094 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 82.46 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 มีจำนวน 503,951 คัน เท่ากับร้อยละ 37.1 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 0.03 รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป

ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ 23 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 72.94 รวมเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ 421 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 4.47 รถยนต์บรรทุก เดือนพฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ทั้งหมด 13,578 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 86.47 และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 853,997 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 14.91

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ทั้งหมด 12,574 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 87.12 และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 836,030 คัน เท่ากับร้อยละ 61.55 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 14.88 โดยแบ่งเป็น

                    - รถกระบะบรรทุก 312,369 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 12.9
                    - รถกระบะดับเบิลแค็บ 437,441 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 15.37 
                    - รถกระบะ PPV 86,220 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 19.2

          รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ 1,004 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 63.53 รวมเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ 17,967 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 16.3

          ผลิตเพื่อส่งออก
          เดือนพฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ 10,462 คัน เท่ากับร้อยละ 44.15 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 86.09 ส่วนเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 689,514 คัน เท่ากับร้อยละ 50.76 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2553 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 16.57

          รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2554 ผลิตเพื่อการส่งออก 2,292 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 89.29 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 จำนวน 177,578 คัน เท่ากับร้อยละ 35.24 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 10.36

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2554 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 8,170 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 84.82 และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 511,936 คัน เท่ากับร้อยละ 61.23 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 18.53 โดยแบ่งเป็น

                    - รถกระบะบรรทุก 93,496 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 23.97
                    - รถกระบะดับเบิลแค็บ 365,645 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 16.13
                    - รถกระบะ PPV 52,795 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 23.94

          ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
          เดือนพฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ 13,233 คัน เท่ากับร้อยละ 55.85 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 84.01 และเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ 668,855 คัน เท่ากับ ร้อยละ 49.24 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 1.85

          รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2554 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 7,802 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 78.41 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ 326,373 คัน เท่ากับร้อยละ 64.76 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.76 จากยอดขายรถยนต์นั่งในประเทศที่เติบโตขึ้นร้อยละ 8.8

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2554 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 4,404 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 89.94 และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 324,094 คัน เท่ากับร้อยละ 38.77 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 8.41 จากยอดขายรถกระบะที่เติบโตขึ้นร้อยละ 0.9 ซึ่งแบ่งเป็น

                    - รถกระบะบรรทุก 218,873 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 7.13
                    - รถกระบะดับเบิลแค็บ 71,796 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 11.23
                    - รถกระบะ PPV 33,425 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 10.4

          รถบรรทุก เดือนพฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ 1,004 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 63.53 รวมเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ผลิตได้ 17,967 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 16.3

          รถจักรยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2554 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 69,342 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 72.73 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 33,424 คัน ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 80.98 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 35,918 คัน ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 54.28

          ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,699,108 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 10.16 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,891,854 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 1.5 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 807,254 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 37.69

          การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป
          เดือนพฤศจิกายน 2554 ส่งออกได้ 6,258 คัน ต่ำสุดในรอบ 154 เดือน บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทุกแห่งไม่สามารถผลิตรถยนต์และส่งออกรถยนต์ได้ตามปกติจากเหตุอุกทกภัย โดยลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 92.14 และน้อยกว่าเดือนตุลาคม 2554 ร้อยละ 88.56 โดยมีมูลค่าการส่งออก 2,966.09 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 91.05

                    - เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,850.07 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 10.02
                    - ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 8,575.89 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 31.86
                    - อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,568.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 23.85

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2554 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 14,960.89 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 69.5

          เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 700,581 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2553 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 15.06 มีมูลค่าการส่งออก 326,335.38 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 12.93

                    - เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 24,360.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 24.42
                    - ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 128,822.83 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 1.65
                    - อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 14,778.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 12.09

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 494,296.85 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 8.21

          รถจักรยานยนต์
          เดือนพฤศจิกายน 2554 มีจำนวนส่งออก 37,896 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 59.67 โดยมีมูลค่า 336.21 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 86.84

                    - ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,123.43 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 2.55
                    - อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 38.61 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 56.53

          รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2554 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 1,498.24 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 60.53

          เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 292,240 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 59.68 โดยมีมูลค่า 22,737.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 1.5

                    - ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 12,382.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 2.82
                    - อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 613.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 1.34

          รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 35,734.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 1.9

          เดือนพฤศจิกายน 2554 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 16,459.13 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 68.86

          เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2554 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 530,031.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 7.6