เนื้อหาวันที่ : 2011-12-26 14:04:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1898 views

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดันโลจิสติกส์ไทยสู่มาตรฐาน ISO

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งเครื่องพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทยดันสู่มาตรฐาน ISO 9001 รับมือเปิดเสรีอาเซียน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งเครื่องพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทยดันสู่มาตรฐาน ISO 9001 รับมือเปิดเสรีอาเซียน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ชี้เปิดเสรีการค้าธุรกิจโลจิสติกส์ดันการแข่งขันเข้มข้นขึ้น หนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ลดต้นทุนขนส่ง

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงการเปิดเสรีภาคบริการโลจิสติกส์ตามกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) กำหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถถือหุ้นธุรกิจโลกจิสติกส์ได้ 70% ในปี 56 ว่าการเกิดเสรีดังกล่าว จะส่งผลให้แนวโน้มการแข่งขันมีความเข้มข้นมากขึ้น

ซึ่งธุรกิจโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าของประเทศได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในปี 2555 กรมจะพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีจำนวนธุรกิจที่ผ่านการพัฒนามาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งในแต่ละปี มีบริษัทที่เข้าเกณฑ์ ISO จำนวนไม่มากนัก

สศค. วิเคราะห์ว่า การเปิดเสรีทางการค้าด้านธุรกิจโลจิสติกส์จะส่งผลให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น นำมาซึ่งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ทำให้ต้นทุนด้านการขนส่งลดลง และส่งผลให้เกิดการขยายตลาดของสินค้า (เนื่องจากระบบขนส่งสะดวกและทั่วถึงมากขึ้น)

จากปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการบริโภค การลงทุน รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของไทยในอนาคต