เนื้อหาวันที่ : 2011-12-16 11:39:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2260 views

ที่สุดแห่งความดี

หนังสือทรงคุณค่า ที่สุดแห่งความดี ผลงานล่าสุดของท่าน ว. วชิรเมธี รวมเรื่องราว ลูกกตัญญู ต้นแบบของ แรงบันดาลใจแห่งความดี


“ที่สุดแห่งความดี”
ว. วชิรเมธี

          เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จัดทำหนังสือทรงคุณค่า “ที่สุดแห่งความดี” เชิญชวนคนไทยร่วมเทิดพระเกียรติในปีมหามงคลนี้ด้วย ‘ความกตัญญู’ ซึ่งในพระพุทธศาสนามีหลักการวัดคนดีเอาไว้อย่างชัดเจนผ่านพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า ‘ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี’

โดยกล่าวถึง เรื่องราวของมหาบุรุษยอดกตัญญูในสมัยพุทธกาล คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสารีบุตร ผสานความรักระหว่างแม่กับลูก ของท่านพุทธทาสและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำมาซึ่งความงดงามของลูกกตัญญูและการเป็นต้นแบบของ ‘แรงบันดาลใจแห่งความดี’

เชื่อมร้อยปลุกพลังให้คนไทยลุกขึ้นมา ‘ทำดี’ เพื่อประโยชน์สุขของตน และร่วมเปลี่ยนประเทศของเราไปสู่สังคมแห่งความดีตลอดไป โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ในพระราชูปถัมภ์และร่วมสนับสนุนมูลนิธิธรรมดี

จำนวนหน้า ๒๗๖ หน้า ราคา ๒๑๙ บาท