เนื้อหาวันที่ : 2011-12-09 14:45:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1868 views

ปตท.เดินหน้าออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล้านรับแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัว

ปตท. มั่นใจเศรษฐกิจไทยฟื้น เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท

ภาพจาก www.pttplc.com

          ปตท. มั่นใจเศรษฐกิจไทยฟื้น  เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท

          นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.จะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่มูลค่า 20,000 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2555 นี้ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. ในการจองซื้อก่อน ตามโครงการ PTT Debenture Loyalty Program ซึ่งจะเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ได้แก่ชุดที่ 1 อายุประมาณ 3 ปี 9 เดือน และ ชุดที่ 2 อายุประมาณ 6 ปี 10 เดือน ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 7 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.ธนชาต

          ทั้งนี้ แบ่งการเสนอขายเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกเสนอขายวันที่ 12-13 มกราคม 2555 เสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2554 โดยให้สิทธิ 1 ต่อ 1 ช่วงที่ 2 เสนอขายวันที่ 17-18 มกราคม 2555 เป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 2 ต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งถือหุ้นกู้ของ บมจ. ปตท. ทุกชุดที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงชุดที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554

และ ในการเสนอขายช่วงที่ 3 นั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายใหม่ได้มีโอกาสได้ลงทุนในหุ้นกู้ของ ปตท. ทางบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2 ต่อผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป ทั้งที่เป็นและไม่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของ ปตท.ในปัจจุบัน โดยเปิดให้จองวันที่ 19-20 มกราคม 2555 และจะมีการจัดสรรโดยการสุ่มคัดเลือก (Random) ด้วยระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETTRADE) ในวันที่ 23 มกราคม 2555

ซึ่งผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะต้องชำระเงินในวันที่ 24-25 มกราคม 2555 การจัดสรรด้วยวิธีการ Random นี้เป็นวิธีการที่ให้ผู้สนใจลงทุนทุกรายมีโอกาสได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดสรรหุ้นกู้ด้วยวิธีนี้ และเป็นอีกพัฒนาการหนึ่งที่สำคัญของตลาดตราสารหนี้ของไทย

          นายเทวินทร์ กล่าวว่า ปตท. ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จัดหา และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ปตท. ยังเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยผ่านบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และยังเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัทปิโตรเคมีและโรงกลั่นชั้นนำของประเทศ

ทั้งนี้ ปตท. มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคง มีคณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป็นอย่างดี ปัจจุบัน ปตท. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย) ที่ระดับ AAA และแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ