เนื้อหาวันที่ : 2007-04-25 11:14:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2036 views

ฮิตาชิ จีเอสที ประเทศไทย รับภารกิจใหม่ผลิตฮาร์ดไดรฟ์สำหรับรถยนต์

ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ฮิตาชิ) ประกาศแผนรวมกำลังศูนย์การผลิตและการพัฒนาฮาร์ดไดรฟ์ทั่วโลก ซึ่งเป็นการริเริ่มหลักที่ฮิตาชิจะดำเนินการเพื่อบรรลุผลสำเร็จ

.

ศูนย์กลางการผลิตขนาดใหญ่ที่ปราจีนบุรีเพิ่มบทบาทและกำลังการผลิตฮาร์ดไดรฟ์ 2.5 นิ้วและชิ้นส่วนประกอบสำคัญของฮาร์ดไดรฟ์

.

ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ฮิตาชิ) ประกาศแผนรวมกำลังศูนย์การผลิตและการพัฒนาฮาร์ดไดรฟ์ทั่วโลก ซึ่งเป็นการริเริ่มหลักที่ฮิตาชิจะดำเนินการเพื่อบรรลุผลสำเร็จและรักษาธุรกิจฮาร์ดไดรฟ์ จากแผนดังกล่าวส่งผลให้ ฮิตาชิ จีเอสที ประเทศไทย รับภารกิจใหม่ด้วยการผลิตฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วสำหรับรถยนต์ ตลอดจนการเพิ่มการผลิต head-gimbal assembly (HGA)* ซึ่งเป็นชิ้นส่วนประกอบสำคัญของฮาร์ดไดรฟ์ที่มีอยู่เดิมให้มากขึ้น

.

ปัจจุบัน ฮิตาชิ จีเอสที ประเทศไทย ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว และ 3.5 นิ้ว โดยจะมีการย้ายการผลิต ฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วสำหรับรถยนต์ และการผลิต HGA จากโรงงานเมืองลากูน่า ประเทศฟิลิปปินส์ มาเพิ่มเติม คาดว่า การย้ายจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2551 ทั้งนี้ โรงงานที่ฟิลิปปินส์จะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสไลเดอร์ที่แข็งแกร่งของฮิตาชิ จีเอสที แทนฐานการผลิต

.

มร. คาซึยะ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ศูนย์กลางการผลิตที่ทันสมัยของฮิตาชิ จีเอสที ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์การผลิตฮาร์ดไดรฟ์ของฮิตาชิ การเพิ่มกำลังการผลิต HGA และฮาร์ดไดรฟ์สำหรับรถยนต์นี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการปรับปรุงความสามารถในการผลิตฮาร์ดไดรฟ์ป้อนสู่ตลาดอย่างเพียงพอแล้ว ยังสามารถช่วยให้ฮิตาชิบรรลุเป้าหมายของการประสบผลสำเร็จทางธุรกิจฮาร์ดไดรฟ์อีกด้วย

.
สร้างศูนย์กลางที่แข็งแกร่ง

การรวมกำลังศูนย์การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นหนึ่งในการริเริ่มหลักของฮิตาชิ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของฮิตาชิต่อธุรกิจฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ จากแผนรวมกำลังดังกล่าว ฮิตาชิจะสร้างศูนย์กลางที่แข็งแกร่งเพื่อการพัฒนาและการผลิตสไลเดอร์, HGA และมีเดีย ซึ่งเป็น 3 ชิ้นส่วนประกอบสำคัญของฮาร์ดไดรฟ์ โดยแผนกลยุทธ์การรวมศูนย์กลางการผลิตและการพัฒนาครั้งนี้ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2551

.

การรวมศูนย์กลางการผลิต

 ลากูน่า, ประเทศฟิลิปปินส์ เพิ่มกำลังการผลิตสไลเดอร์จากเดิมที่อยู่แล้วและจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสไลเดอร์ที่แข็งแกร่งของฮิตาชิ โดยฮิตาชิจะยกเลิกโรงงานผลิตสไลเดอร์ในเมืองกัวดาลาฮารา, ประเทศเม็กซิโก ภายในกลางปี 2551

เสินเจิ้น, ประเทศจีน เพิ่มการผลิตมีเดีย และจะพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตมีเดียที่แข็งแกร่งของฮิตาชิ โดยจะยกเลิกโรงงานในโอดาวาระ, ประเทศญี่ปุ่น ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 นอกจากนั้นศูนย์การผลิตที่เสินเจิ้นจะกลายเป็นศูนย์กลางผลิต HGA ที่แข็งแกร่งอีกด้วย

ปราจีนบุรี, ประเทศไทย ได้รับภารกิจใหม่ในการเพิ่มกำลังในผลิตฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สำหรับรถยนต์ และเพิ่มการผลิต HGA  จากที่มีอยู่เดิม

ซานโฮเซ่, แคลิฟอร์เนีย ยังคงเป็นศูนย์กลางผลิตมีเดีย และสนับสนุนการผลิตมีเดียในเสินเจิ้น

.

การรวมตัวของศูนย์กลางการวิจัยและการพัฒนา

โอดาวาระ, ประเทศญี่ปุ่น กลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสไลเดอร์ที่แข็งแกร่ง

ซาน โฮเซ่, แคลิฟอร์เนีย กลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนามีเดียที่แข็งแกร่ง

.
เร่งเสริมกำลังศูนย์กลางผลิตขนาดใหญ่

การจัดตั้งศูนย์กลางผลิตชิ้นส่วนประกอบสำคัญให้อยู่ใกล้กับศูนย์ประกอบฮาร์ดไดรฟ์ขนาดใหญ่ในไทยและจีนจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยพัฒนาแนวคิดศูนย์กลางการผลิตขนาดใหญ่ของฮิตาชิซึ่งแนวคิดนี้เกิดจากหลักการที่พร้อมด้วยประสิทธิภาพระดับสูง และจะเกิดขึ้นจากการจัดการซัพพลายเชนการผลิตทั้งหมดให้เป็นศูนย์กลางเดียวกัน

.

การที่ศูนย์การผลิตชิ้นส่วนประกอบสำคัญตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การประกอบฮาร์ดไดรฟ์ขั้นสุดท้ายจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งอย่างมาก ทั้งนี้จะส่งผลให้ฮิตาชิมีความได้เปรียบในการเป็นผู้นำในการผลิตฮาร์ดไดรฟ์ได้ตามความต้องการของตลาด นอกจากนั้น กลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยสร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากฐานการผลิตของลูกค้าต่างตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียเป็นส่วนมาก

.
เพิ่มประสิทธิภาพและกำลังผลิต และลดต้นทุน

ฮิตาชิจะสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 300 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ จากการรวมศูนย์กลางการผลิตและการพัฒนาในครั้งนี้ ซึ่งมาจากการลดกำลังคน รายจ่ายต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานอื่นๆ  ฮิตาชิจะมีการลดแรงงานประมาณร้อยละ 11 จากพนักงานทั้งหมด 40,000 คนทั่วโลกทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นผลมาจากการปิดโรงงานที่กัวดาลาฮารา ประเทศเม็กซิโก

.

นอกจากนั้น ผลประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากแผนดังกล่าว คือ การมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถผลิตฮาร์ดไดรฟ์ได้จำนวนมากขึ้นทั้งการผลิตชิ้นส่วนประกอบสำคัญไปจนถึงการประกอบฮาร์ดไดรฟ์ขั้นสุดท้าย ด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนี้ จะส่งผลให้กระบวนการผลิตสั้นลง ผลิตฮาร์ดไดรฟ์ได้มากขึ้น และความเสียหายน้อยลง และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้มากขึ้น

.

บนฮาร์ดไดรฟ์ head-gimbal assembly (HGA) จะทำหน้าที่ยึด ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวเขียน/อ่าน  ส่วนมีเดีย คือ แผ่นดิสก์หรือแพลตเตอร์ที่ใช้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงไป