เนื้อหาวันที่ : 2011-12-02 10:22:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1945 views

4 แบงก์ปล่อยสินเชื่อกว่า 360 ล้านเหรียญหนุนซีพีขยายธุรกิจค้าปลีกในจีน

ไทยพาณิชย์นำทีม 4 แบงก์ ปล่อยสินเชื่อ 360 ล้านเหรียญสหรัฐแก่กลุ่มซีพี เพื่อขยายธุรกิจ CP Lotus ในประเทศจีน

          ไทยพาณิชย์นำทีม 4 แบงก์ ปล่อยสินเชื่อ 360 ล้านเหรียญสหรัฐแก่กลุ่มซีพี เพื่อขยายธุรกิจ CP Lotus ในประเทศจีน

          ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารธนชาต ประสานความร่วมมือให้การสนับสนุนทางการเงินจำนวน 360 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่ C.P. Holding (BVI) Investment Company Limited, C.P. Lotus Corporation และ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก CP Lotus ในประเทศจีน

          การให้สินเชื่อดังกล่าวมูลค่า 360 ล้านเหรียญสหรัฐในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก CP Lotus ในประเทศจีน ที่เติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยได้ประสบความสำเร็จและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดจากความเข้าใจตลาดของกลุ่มซีพี และมีการปรับธุรกิจให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป

รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเข้าถึงร้านค้าและคุณภาพของสินค้า ยังผลทำให้กลายเป็นผู้นำของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทไทยในสายตาชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

          ธุรกิจค้าปลีก CP Lotus เป็นธุรกิจที่กลุ่มซีพีดำเนินงานในประเทศจีนจนประสบความสำเร็จอย่างสูงเห็นได้จากยอดขายวันต่อวันของ CP Lotus ที่ติดอันดับ 5 จากกว่า 15 บริษัทค้าปลีกใน Hypermarket ของประเทศจีน เมื่อประกอบกับความแข็งแกร่งของธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรที่ครบวงจรของกลุ่มซีพีในประเทศจีนแล้ว ทำให้กลายเป็นกลุ่มธุรกิจที่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในรุปแบบ Farm to Family โดยวงเงินกู้จำนวน 360 ล้านเหรีญสหรัฐ บริษัทฯ จะนำไปรองรับการขยายตัวของ CP Lotus เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพิ่มเติมต่อไป

          วงเงินกู้ดังกล่าวระหว่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารธนชาตจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการเติบโตขององค์กรธุรกิจไทยในต่างประเทศ อันจะส่งผลดีต่อความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวม