เนื้อหาวันที่ : 2011-11-28 13:33:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 855 views

เวิลด์แบงค์ชี้น้ำท่วมไทยเสียหาย 1.4 ล้านล้านบาท จีดีพีร่วง 1.2%

ธนาคารโลกประเมินวิกฤติน้ำท่วมไทยสร้างความเสียหายกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ทำจีดีพีวูบ 1.2% คาดปี 55 เติบโตได้ประมาณ 0.1%

ธนาคารโลกประเมินวิกฤติน้ำท่วมไทยสร้างความเสียหายกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ทำจีดีพีวูบ 1.2% คาดปี 55 เติบโตได้ประมาณ 0.1%

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ธนาคารโลก ประเมินความเสียหายจากวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ โดยแบ่งความเสียหายเป็น ต่อบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และสินทรัพย์คงที่ต่าง ๆ อยู่ที่ 6.6 แสนล้านบาท และความสูญเสียจากการผลิตที่หยุดชะงัก อยู่ที่ 7 แสนล้านบาท

ส่งผลให้ความเสียหายรวมทั้งหมดอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพี ของไทยในปี 54 ลดลง 1.2% ทำให้ทั้งปี 54 ธนาคารโลกคาดว่าไทยจะมีตัวเลขเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 2.4% จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 3.6%

อย่างไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปี 55 จะสามารถขยายตัวเป็นบวกได้ประมาณ 0.1% เนื่องจาก ภายหลังน้ำลดลงแล้วไทยจะมีการฟื้นฟูและมีการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจไทยปี 56 จะกลับมาเติบโตได้ปกติ

สศค. มองเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในด้านอุปทาน คือก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว และด้านอุปสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก ภาคการบริโภคของเอกชน และภาคการลงทุนในภาคเอกชน

เบื้องต้น สศค. ได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ว่าจะมาผลทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ลดลงคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.9 แสนล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.8 ซึ่งเมื่อรวมผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่มีสัญญาณชะลอตัวลงแล้ว จะทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 54 จดลดลงจากร้อยละ 4.5 (คาดการณ์ ณ เดือน มิ.ย. ก่อนภาวะน้าท่วม) มาอยู่ที่ร้อยละ 2.6 อย่างไรก็ตาม สศค. จะปรับประมาณการเศรษฐกิจอีกครั้งในเดือน ธ.ค. 54