เนื้อหาวันที่ : 2011-11-23 18:17:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 694 views

กระทรวงการคลังเผยฐานะการคลังยังอยู่ในระดับมั่นคง

ผอ.สศค. ระบุฐานะการคลังเดือนแรกของปีงบ 55 ยังมั่นคงแม้เก็บรายได้ชะลอลงจากน้ำท่วม มั่นใจการอัดฉีดเงิน 4 แสนล้านจะทำให้ฐานะการคลังอยู่ในระดับเข้มแข็งมาก

          ผอ.สศค. ระบุฐานะการคลังเดือนแรกของปีงบ 55 ยังมั่นคงแม้เก็บรายได้ชะลอลงจากน้ำท่วม มั่นใจการอัดฉีดเงิน 4 แสนล้านจะทำให้ฐานะการคลังอยู่ในระดับเข้มแข็งมาก

          กระทรวงการคลัง เผยฐานะการคลังในเดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 ยังมีความมั่นคงมาก แม้ว่าการจัดเก็บรายได้ในเดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 จะชะลอตัวลงจากเหตุการณ์อุทกภัย

          นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนตุลาคมว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 129,245 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 4,391 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5

ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 166,954 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 40,498 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.5 เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีผลบังคับใช้ ทำให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 37,709 ล้านบาท

เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 153,326 ล้านบาท (จากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง รายจ่ายเหลื่อมจ่ายจากปีงบประมาณก่อน และการถอนเงินฝากคลังของเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 191,035 ล้านบาท และทำให้ เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 มีจำนวน 330,255 ล้านบาท

          นายสมชัยฯ สรุปว่า “ฐานะการคลังของประเทศในช่วงไตรมาสแรกจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย แต่การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเหตุการณ์อุทกภัย รวมทั้งการอัดฉีดเงินจากงบประมาณขาดดุล 400,000 ล้านบาท จะส่งผลให้ฐานะการคลังในปีนี้อยู่ในระดับที่เข้มแข็งมาก”

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนตุลาคม 2554
หน่วย: ล้านบาท

ที่มา: กรมบัญชีกลาง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง