เนื้อหาวันที่ : 2011-11-22 12:12:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 780 views

กระทรวงแรงงานเล็งของบเพิ่ม 1.2 พันล้านอุ้มลูกจ้าง

รมว.กระทรวงแรงงาน เตรียมของบเพิ่มอีก 1,200 บาทช่วยผู้ประกอบการจ่ายค่าจ้างหัวละ 2,000 ป้องกันลูกจ้างถูกเลิกจ้าง

          รมว.กระทรวงแรงงาน เตรียมของบเพิ่มอีก 1,200 บาทช่วยผู้ประกอบการจ่ายค่าจ้างหัวละ 2,000 ป้องกันลูกจ้างถูกเลิกจ้าง

          สำนักข่าวแห่งชาติรายงาน นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง โดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างรายละ 2,000 บาท 

           นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง โดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างรายละ 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพิ่มอีกจำนวน 1,200 ล้าน ครอบคลุมลูกจ้างอีก 2 แสนคน จากเดิมที่ได้รับอนุมัติมา 600 ล้านบาท ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากขณะนี้มีนายจ้างสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 198 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้าง 132,022 คน ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา , ปทุมธานี , กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1 แสนคน