เนื้อหาวันที่ : 2011-11-21 13:55:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 692 views

สศค.ชี้ภาคส่งออกยานยนต์เสียหายจากอุทกภัยกว่า 2 หมื่นล้านบาท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้วิกฤติอุทกภัยกระทบการส่งออกหมวดอิเล็กทรอนิกส์ 16.9% และยานยนต์ 11.3%

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้วิกฤติอุทกภัยนอกจากสร้างความเสียหายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วยังส่งผลกระทบต่อการส่งออก โดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกส์และยานพาหนะ

สศค. วิเคราะห์ จากภาวะอุทกภัย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดอยุธยา ส่งผลให้โรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างมาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคการส่งออก โดยในปี 53 การส่งออกในหมวดยานพาหนะคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 11.3 เป็นอันดับที่ 2 รองจากการส่งออกในหมวดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.9 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

ทั้งนี้ จากการประเมินล่าสุดในวันที่ 6 พ.ย. 54 คาดว่ามูลค่าภาคการส่งออกหมวดยานพาหนะจะได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 21,434.3 ล้านบาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลกระทบจากภาวะอุทกภัยจะเป็นเพียงผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้น หากสถานการณ์คลี่คลาย เศรษฐกิจไทยจะสามารถฟื้นตัวกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง