เนื้อหาวันที่ : 2011-11-18 12:20:45 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1834 views

ยอดผลิตรถยนต์ร่วงต่ำสุดในรอบกว่า 9 ปี เหตุน้ำท่วมรุนแรง

กลุ่มยานยนต์ ส.อ.ท. เผยยอดขายรถยนต์เดือนต.ค. วูบกว่า 50% ขณะที่ยอดผลิตรถยนต์ต่ำสุดในรอบ 112 เดือน เหตุชิ้นส่วนขาดแคลนจากมหาอุทกภัย

          กลุ่มยานยนต์ ส.อ.ท. เผยยอดขายรถยนต์เดือนต.ค. วูบกว่า 50% ขณะที่ยอดผลิตรถยนต์ต่ำสุดในรอบ 112 เดือน เหตุชิ้นส่วนขาดแคลนจากมหาอุทกภัย

          นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนยอดขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ การผลิต และการส่งออกรถยนต์ของประเทศ ในเดือนตุลาคม 2554 ดังต่อไปนี้

          ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนตุลาคม 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 42,873 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2554 ร้อยละ 50.73 และลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 40.5 ยอดขายรถยนต์ลดลง

สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายแห่งไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้ตามปกติ เพราะขาดแคลนชิ้นส่วนจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้าได้ตามกำหนดระยะเวลา ทั้งๆ ที่ความต้องการและยอดจองรถยนต์ยังคงมีอยู่มากก็ตาม ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 134,811 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 3.12 และลดลงจากเดือนกันยายน 2554 ร้อยละ 21.7

          ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 รถยนต์มียอดขาย 713,842 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 13.6 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,756,682 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 13.79

          การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2554 มีทั้งสิ้น 49,439 คัน ต่ำสุดในรอบ 112 เดือน โดยลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 67.62 และลดลงจากเดือนกันยายน 2554 ร้อยละ 71.62 เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ผู้ผลิตชิ้นส่วนไม่สามารถป้อนชิ้นส่วนให้โรงงานประกอบรถยนต์เพื่อนำมาผลิตรถยนต์ได้จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,334,674 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 1.13

          รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2554 ผลิตได้ 16,965 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 68.82

          ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 มีจำนวน 493,857 คัน เท่ากับร้อยละ 37 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 10.66

          รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนตุลาคม 2554 ผลิตได้ 33 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 13.16 รวมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 ผลิตได้ 398 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 25.16

          รถยนต์บรรทุก เดือนตุลาคม 2554 ผลิตได้ทั้งหมด 32,441 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 66.98 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 840,419 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 6.96

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2554 ผลิตได้ทั้งหมด 31,297 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 67.3 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 823,456 คัน เท่ากับร้อยละ 61.7 ของยอด การผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 6.91 โดยแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 309,281 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 2.89
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 430,540 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 8.15 
          - รถกระบะ PPV 83,635 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 14.14

          รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนตุลาคม 2554 ผลิตได้ 1,144 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 55.03 รวมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 ผลิตได้ 16,963 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 9.36

          การผลิตเพื่อส่งออก เดือนตุลาคม 2554 ผลิตได้ 22,856 คัน เท่ากับร้อยละ 46.23 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 71.87 ส่วนเดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 679,052 คัน เท่ากับร้อยละ 50.88 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2553 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 9.61

          รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2554 ผลิตเพื่อการส่งออก 4,716 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 78.15 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 จำนวน 175,286 คัน เท่ากับร้อยละ 35.49 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 0.81

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2554 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 18,140 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 69.6 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 503,766 คัน เท่ากับร้อยละ 61.18 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 12.32 โดยแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 92,750 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 17.25           
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 360,118 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 9.45
          - รถกระบะ PPV 50,898 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 21.39

          การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนตุลาคม 2554 ผลิตได้ 26,583 คัน เท่ากับร้อยละ 53.77 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 62.79 และเดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 ผลิตได้ 655,622 คัน เท่ากับร้อยละ 49.12 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2553 ร้อยละ 9.51

          รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2554 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 12,249 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 62.69 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 ผลิตได้ 318,571 คัน เท่ากับร้อยละ 64.51 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.19 จากยอดขายรถยนต์นั่งในประเทศที่เติบโตขึ้นร้อยละ 17.5

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2554 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 13,157 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 63.48 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 319,690 คัน เท่ากับ ร้อยละ 38.82 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 3.1 จากยอดขาย รถกระบะที่เติบโตขึ้นร้อยละ 11.3 ซึ่งแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 216,531 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 4.91
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 70,422 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 0.86
          - รถกระบะ PPV 32,737 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 0.24

          รถบรรทุก เดือนตุลาคม 2554 ผลิตได้ 1,144 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 55.03 รวมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 ผลิตได้ 16,963 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 9.36

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนตุลาคม 2554 ส่งออกได้ 50,913 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 36.64 และน้อยกว่าเดือนกันยายน 2554 ร้อยละ 43.84 โดยมีมูลค่าการส่งออก 22,537.34 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 35.08

          - เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,453.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 21.21

          - ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 8,847.60 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 30.78

          - อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,025.67 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 10.9

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนตุลาคม 2554 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 34,864.44 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2553 ร้อยละ 31.2

          เดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 690,545 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2553 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 7.34 มีมูลค่าการส่งออก 321,547.60 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 5.88

          - เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 22,510.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 28.47

          - ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 117,786.35 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 0.51

          - อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 12,923.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 8.44

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 474,767.74 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 ร้อยละ 3.01