เนื้อหาวันที่ : 2011-11-14 16:56:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 849 views

ประชาชนรอบนิคมหวั่นขยะอุตฯ สร้างปัญหาซ้ำ จี้รัฐเร่งดูแล

ผู้ประสบภัยรอบนิคม โอดไร้เสียงหน่วยงานพูดถึงการจัดการขยะอุตสาหกรรมหลังน้ำลด หวั่นสร้างปัญหาซ้ำ วอนรัฐเร่งออกมาตรการจัดการขยะพิษเป็นรูปธรรม

          ผู้ประสบภัยรอบนิคม โอดไร้เสียงหน่วยงานพูดถึงการจัดการขยะอุตสาหกรรมหลังน้ำลด หวั่นสร้างปัญหาซ้ำ วอนรัฐเร่งออกมาตรการจัดการขยะพิษเป็นรูปธรรม

          ประชาชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมห่วงขยะอุตสาหกรรมหลังน้ำลดที่กระจายอยู่โดยรอบนิคมสร้างปัญหาซ้ำ หลังยังไม่มีหน่วยงานออกมาพูดถึงการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม จี้รัฐเร่งออกมาตรการดูแลโดยเร็วโดยเฉพาะการกำจัดขยะพิษที่ปนเปื้อนอยู่ทั่วนิคมก่อนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ขณะรองอธิบดีกรมโรงงานหวั่นมีสารพิษปนเปื้อนกับน้ำช่วงน้ำท่วม

          ผู้แทนประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ออกมาแสดงความกังวลถึงปัญหาต่างๆ ของผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมอุตสากรรมหลังน้ำลดว่า นอกเหนือจากความกังวลเรื่องทรัพย์สินเสียหายแล้ว

ประชาชนส่วนใหญ่ยังกังวลกับการจัดการกับขยอุตสาหกรรมที่แพร่กระจายออกมานอกนิคมอุตสาหกรรมในช่วงที่เกิดปัญหาน้ำท่วมสูง เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำที่ท่วมสูงและแผ่กระจายไปโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทำให้น้ำเสียที่อยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานได้ไหลปะปนกับน้ำท่วม เช่นเดียวกับกากอุตสาหกรรมหลายประเภทที่สามารถกระจายไปกับน้ำได้

          "เราไม่รู้ว่าขยะที่กระจายออกมาจากนิคมอุตสาหกรรมพร้อมกับน้ำท่วม มีสารอะไรปะปนอยู่บ้าง จะมีพิษต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหน แล้วไหนอาจจะมีสารเคมีที่รั่วไหลจากโรงงานออกมาตามน้ำอีก เพราะช่วงที่น้ำท่วมใหม่ๆ เราก็ได้ข่าวว่าจะมีสารพิษรั่วไหล แต่ก็ยังไม่เห็นมีหน่วยงานไหนออกมาบอกว่าเก็บกู้ไปหรือยัง หรือว่าได้ป้องกันไว้อย่างไร ก็ได้แต่หวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะเหล่านี้จะออกมาพูดถึงการจัดการที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบได้สบายใจ" ประชาชนผู้ประสบภัยรายหนึ่งกล่าวและว่า

          ที่ผ่านในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยทั้ง 7 แห่ง ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาพูดถึงการจัดการขยะอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งที่เป็นปัญหาสำคัญต่อชีวิตประชาชนไม่น้อยไปกว่าการเร่งกอบกู้โรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากขยะอุตสาหกรรมเหล่านี้มีเป็นจำนวนมาก และบางส่วนได้แพร่กระจายออกไปนอกนิคมอุตสาหกรรม

การจัดการกับขยะเหล่านี้จึงน่าจะเป็นกระบวนการเดียวกับการจัดการขยะของโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ใช่จัดการแบบขยะชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังน้ำลด ซึ่งที่ผ่านมาการออกมาพูดถึงการจัดการขยะของหลายหน่วยงานมักจะหมายถึงขยะชุมชนที่กระจายไปทั่วพื้นที่น้ำท่วม และหลายฝ่ายมองว่าเป็นวิกฤติที่สำคัญไม่ต่างจากปัญหาอุทกภัย

          ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา คือ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนคร นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน แฟตตอรี่แลนด์ ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และ นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี จังหวัดปทุมธานี

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลสารเคมีที่อาจจะเป็นอันตรายอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกลัวว่าจะมีการรั่วไหลออกมากับน้ำก่อนหน้าที่มวลน้ำและไหลเข้าท่วมนิคมเพียงเล็กน้อย

         อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายพงษ์เทพ จารุพรพันธ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้กล่าวยอมรับต่อที่ประชุม คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่มีนายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นประธานกมธ. ในวาระพิจารณาติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหามลพิษ จากขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ สารเคมี และสารปนเปื้อนที่รั่วไหลจากโรงพยาบาล, โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่น้ำท่วมว่า

สารเคมีอันตรายที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะรั่วไหลออกมาจากโรงงาน เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าโรงงานที่ไปตรวจได้ย้าย และ เก็บสารเคมีอัตรายไว้ในที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมแล้ว แต่ยังมีสิ่งที่กังวล คือ กากอุตสาหกรรม หรือ ของเสียอันตรายที่บางโรงงานอาจจะปล่อยออกมาในระหว่างที่ทำความสะอาดโรงงาน หรือ ช่วงที่สูบน้ำออกจากพื้นที่โรงงานได้