เนื้อหาวันที่ : 2011-11-14 09:17:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 871 views

คลังระบุน้ำท่วมกระทบรายได้รัฐ ต.ค.เก็บรายได้ชะลอตัว

ผอ.สศค. เผยการจัดการรายได้ของรัฐบาลเดือนต.ค. ชะลอตัวลงจากปัญหาน้ำท่วมอยู่ที่ 1.28 แสนล้านบาท แต่ยังสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน

          ผอ.สศค. เผยการจัดการรายได้ของรัฐบาลเดือนต.ค. ชะลอตัวลงจากปัญหาน้ำท่วมอยู่ที่ 1.28 แสนล้านบาท แต่ยังสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน

          นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าในเดือนตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 การจัดเก็บรายได้รัฐบาลชะลอตัวลงส่วนหนึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยรัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1.28 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 2.7 พันล้านบาท

          ในเดือนตุลาคม 2554 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 128,309 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 2,730 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 (สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 2.7) ภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตสูงกว่าเป้าหมาย 1,483 1,328 และ 1,574 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.4 2.9 และ 6.3 ตามลำดับ อย่างไรก็ดี การจัดเก็บอากรขาเข้าต่ำกว่าเป้าหมาย 1,305 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.7 แต่สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วเล็กน้อย

          นายสมชัยฯ สรุปว่า “แม้ว่าการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วงแรกจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แต่อย่างไรก็ดีเมื่อภาวะการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลง ธุรกรรมทางเศรษฐกิจทั้งด้านการบริโภคและการลงทุน การเร่งรัดการส่งออก จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

รวมทั้งการอัดฉีดเงินของรัฐบาลผ่านมาตรการด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจและจากเม็ดเงินงบประมาณที่ขาดดุลถึง 400,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2555 จะส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น และสามารถจะชดเชยส่วนที่สูญเสียได้ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีนี้เป็นไปตามเป้าหมาย”