เนื้อหาวันที่ : 2011-11-08 11:26:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 741 views

รัฐบาลเคาะหั่นภาษีนิติบุคคลหวังแข่งเพื่อนบ้าน

รัฐบาลเดินหน้าลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 23% เพื่อแข่งขันกับเพื่อนบ้าน เอกชนเบรกหวังนำส่วนต่าง 7% ตั้งกองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภัยภาคอุตฯ

สำนักข่าวไทย เปิดเผย กิตติรัตน์ ยืนยันรัฐบาลเดินหน้าลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 23% เพื่อแข่งขันกับเพื่อนบ้าน ขณะที่เอกชนเบรกหวังนำส่วนต่าง 7% ตั้งกองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภัยภาคอุตฯ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอภาคเอกชนให้ชะลอแนวทางการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 เพื่อนำเงินภาษีส่วนต่างร้อยละ 7 มาตั้งกองทุนใช้ฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของภาคอุตสาหกรรม

แต่จากการหารือในที่ประชุมยังยืนยันลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 23 เพื่อต้องการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ภาษีนิติบุคคลใกล้เคียงกับไทย แต่หากภาคเอกชนต้องการจัดตั้งกองทุน เพราะมีภาระลดลงจากการจ่ายภาษี ก็สามารถร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยภาครัฐพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว

สำหรับแผนการฟื้นฟูระยะยาว นายกิตติรัตน์มองว่ายังจำเป็นต้องใช้เงินหลายแสนล้านบาท เพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีแผนป้องกันปัญหาอุทกภัยระยะยาวอย่างไรบ้าง ทั้งการสร้างเขื่อนใหม่เพิ่ม การสร้างอ่างเก็บน้ำ ระบบชลประทาน

โดยต้องมีผู้มีคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศร่วมกันพิจารณาแผน การลงทุนระยะยาว โดยธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น (ไจก้า) และสถาบันการเงินต่างประเทศหลายแห่งต้องการให้ความช่วยเหลือกับไทย ซึ่งกำลังหาแนวทางพิจารณาโครงการและแหล่งลงทุน