เนื้อหาวันที่ : 2011-11-03 09:50:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2760 views

EARTH ควบรวมTTP สำเร็จเตรียมเดินหน้าขุดถ่านหินขาย

EARTH ควบรวม TTP เสร็จ-ขุดถ่านหินขายทันที เผยกลุ่มผถห.อินโดฯสัดส่วน 12.98% ยืนยันถือลงทุนระยะยาว

          EARTH ควบรวม TTP เสร็จ-ขุดถ่านหินขายทันที เผยกลุ่มผถห.อินโดฯสัดส่วน 12.98% ยืนยันถือลงทุนระยะยาว

          EARTH เผยขั้นตอนทางนิติกรรมควบรวมกิจการกับ TTP เสร็จเรียบร้อยเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.999 “ขจรพงศ์ คำดี” เผยจัดส่งผู้บริหารพร้อมทีมงานเข้าประจำเหมืองถ่านหินที่อินโดนีเซียแล้ว พร้อมขุดถ่านหินและจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ส่งออเดอร์ได้ทันที ระบุไม่ต้องกังวลว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นจาก TTP ที่ถือหุ้น EARTH ร้อยละ 12.98 จะขายหุ้นออกมา เหตุได้รับคำยืนยันว่าจะลงทุนระยะยาว เนื่องจากเป็นพันธมิตรตัวจริงพร้อมจับมือกันรุกขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง เพราะธุรกิจพลังงานทดแทนมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคต
         
          นายขจรพงศ์ คำดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) เปิดเผยว่า ภายหลังจากได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PT TRI TUNGGAL PITRIATI (TTP)ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียและได้รับสัมปทานจากรัฐบาลให้สามารถขุดถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้ จากผู้ถือหุ้นของ TTP โดยวิธีการแลกหุ้น ในอัตราแลกหุ้น 331,457.77 หุ้นของบริษัทต่อ 1 หุ้นสามัญของ PT TRI TUNGGAL PITRIATI

          ขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการทางด้านกฎหมายทั้งในส่วนของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเสร็จเรียบร้อยจึงมีผลทำให้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 บริษัทได้เข้าถือหุ้นใน TTP จำนวน 999 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.999 และผู้ถือหุ้นของ TTP ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ EARTH เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ TTP ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของ TTP มีสัดส่วนการถือหุ้นใน EARTH จำนวน 331,457,770 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.98

          “ขณะนี้ EARTH ได้จัดส่งผู้บริหารหลักของบริษัท พร้อมทีมงานที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการคุณภาพของถ่านหินเข้าไปประจำอยู่ที่เหมืองถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของสินค้าทุกชิปเมนต์ ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนและมีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

นอกจากนั้นยังร่วมบริหารต้นทุนในการขุดทำเหมือง ขนย้าย โหลดสินค้าลงเรือเพื่อที่จะควบคุมต้นทุนสินค้าให้ต่ำที่สุดและส่งมอบถ่านหินให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด ซึ่งจากนี้จะเริ่มดำเนินการขุดและจัดจำหน่ายถ่านหินให้กับลูกค้าตามออเดอร์ที่ได้รับคำสั่งซื้อได้ทันที”

          "EARTH ได้สอบถามไปยังผู้ถือหุ้นทั้ง 5 ราย ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนรวมร้อยละ 12.98 เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนใน EARTH ซึ่งขณะนี้ได้รับคำยืนยันว่ามีความตั้งใจที่จะถือลงทุนระยะยาว อีกทั้งต้องการแสดงให้เห็นถึงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างแท้จริงพร้อมที่จะร่วมมือกันขยายธุรกิจในอนาคตให้เติบโตต่อไป เพราะมองเห็นถึงศักยภาพของทีมบริหารและธุรกิจประเภทพลังงานทดแทนยังมีอัตราการเติบโตสูง" นายขจรพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย