เนื้อหาวันที่ : 2011-11-02 11:51:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 938 views

3 หน่วยงานเร่งจัดทำแผนฟื้นระบบไฟฟ้าป้อนนิคมอุตสาหกรรม

กฟภ. กฟผ. ส.อ.ท. และผู้แทนนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งที่ถูกน้ำท่วมร่วมหารือจัดทำแผนฟื้นฟูระบบไฟฟ้าสำหรับนิคมอุตสาหกรรม

กฟภ. กฟผ. ส.อ.ท. และผู้แทนนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งที่ถูกน้ำท่วมร่วมหารือจัดทำแผนฟื้นฟูระบบไฟฟ้าสำหรับนิคมอุตสาหกรรม

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของประเทศได้ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ หลายแห่งได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมแฟคทอรี่แลนด์ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี

ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การจ้างงานและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงต้องเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูฯ เพื่อสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถฟื้นฟูกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการลงทุนของประเทศ