เนื้อหาวันที่ : 2011-11-02 11:24:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 901 views

ส.อ.ท.จัดล้างบ่อน้ำบาดาลช่วยโรงงานน้ำท่วม

          ส.อ.ท.จัดโครงการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม

          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม

          สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัด โครงการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ขึ้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล และเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการฯ ในภาคอุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอรับความช่วยเหลือจากโครงการดังกล่าว สามารถตอบรับความช่วยเหลือกลับมายัง สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-345-1050 โทรสาร 02-345-1257 หรือ E-mail: supapornd@off.fti.or.th, supapornd.fti@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554