เนื้อหาวันที่ : 2011-10-25 17:31:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 852 views

ดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจวูบ ห่วงน้ำท่วม ราคาสินค้าแพง

ดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจไตรมาส 3 หดเหตุกังวลปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ราคาวัตถุดิบ ค่าแรงส่อเค้าพุ่งสูง ขณะที่ผู้ส่งออกห่วงภาวะเศรษฐกิจโลก

          ความเชื่อมั่นนักธุรกิจไตรมาส 3 หดเหตุกังวลปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ราคาวัตถุดิบ ค่าแรงส่อเค้าพุ่งสูง ขณะที่ผู้ส่งออกห่วงภาวะเศรษฐกิจโลก

          ความเชื่อมั่นของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงไทย ประจำไตรมาสที่ 3/2554 ลดลงอีกครั้ง หลังจากที่เคยเพิ่มขึ้นในไตรมาสก่อน ชี้เกิดจากความกังวลเรื่องปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ และราคาวัตถุดิบรวมทั้งค่าแรงที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ด้านผู้ส่งออกมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก

          นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึงผลการจัดทำดัชนีธุรกิจกรุงไทย หรือ Krung Thai Business Index (KTBI) ซึ่งได้จากการสำรวจความเชื่อมั่นของนักธุรกิจทุกประเภทธุรกิจ ทุกขนาด และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่เป็นลูกค้าของธนาคารจำนวนกว่า 2,000 ราย พบว่าดัชนี KTBI ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554 อยู่ที่ระดับ 53.52 ลดลงจากระดับ 53.94 ในไตรมาสก่อน แม้ว่าดัชนีลดลงไม่มาก

เนื่องจากเป็นผลการสำรวจในช่วงกลางเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม 2554 ซึ่งปัญหาอุทกภัยยังไม่รุนแรง และยังไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักธุรกิจต่อปัญหาอุทกภัยและความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ราคาวัตถุดิบและค่าแรงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ผู้ส่งออกนั้น ผลการสำรวจพบว่ามีความกังวลเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากปัญหาเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะตลาดส่งออกหลักในยุโรปและสหรัฐฯ

          “สำหรับแนวโน้มดัชนี KTBI ในไตรมาสสุดท้ายนี้ คาดว่าจะลดลงต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่แล้ว นักธุรกิจยังต้องประสบกับปัญหาด้าน Supply หรือวัตถุดิบในการผลิตที่อาจจะขาดแคลน เพราะนิคมอุตสาหกรรมสำคัญได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะธุรกิจยานยนต์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งล้วนเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย นอกจากนี้ คาดว่า GDP ในปีนี้จะลดลงจากที่ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ1”

          นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล กล่าวต่อไปว่า แม้ปัญหาอุทกภัยในปีนี้จะรุนแรงกว่าที่คาดไว้ แต่หากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแรงร่วมใจ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่และรวดเร็ว รวมทั้งมีมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด จะช่วยให้นักธุรกิจคลายความวิตกลงและความเชื่อมั่นจะค่อย ๆ ฟื้นคืน สำหรับธนาคารกรุงไทย ได้เพิ่มมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้าทั้งภาคธุรกิจและลูกค้ารายย่อย โดยพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน

ส่วนลูกค้า SME และรายย่อยที่ไม่มีรายได้ ธนาคารคิดดอกเบี้ย 0% พร้อมพักชำระเงินต้นนาน 3 เดือน ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่มีเอกสารประกอบ ธนาคารจะพิจารณาต่อตั๋วออกไปอีก 6 เดือน รวมทั้งขยายการช่วยเหลือไปยังลูกค้าสินเชื่อที่คู่ค้าได้รับผลกระทบนอกจากนี้ ยังได้ปรับ 7 มาตรการช่วยเหลือเดิม โดยขยายเวลาให้ดอกเบี้ยอัตราต่ำพิเศษเป็น 3 ปี และยืดระยะเวลาชำระหนี้เป็น 7 ปี