เนื้อหาวันที่ : 2011-10-24 19:35:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1923 views

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืนยันพร้อมเปิดซื้อขายวันอังคาร 25 ต.ค.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยเตรียมความพร้อมระบบงานและบุคลากรเพื่อเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในวันอังคาร ขณะที่ยังต้องประเมินสถานการณ์อุทกภัยตลอดเวลา

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยเตรียมความพร้อมระบบงานและบุคลากรเพื่อเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในวันอังคาร ขณะที่ยังต้องประเมินสถานการณ์อุทกภัยตลอดเวลา

          นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และได้เตรียมความพร้อมของระบบงานและบุคลากร รวมทั้ง ได้ประสานกับบริษัทหลักทรัพย์สมาชิกทุกรายแล้ว โดยพร้อมเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดอนุพันธ์ และตลาดตราสารหนี้ ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 นี้ตามปกติ

          “ตลาดหลักทรัพย์ฯ มั่นใจว่าระบบงานและบุคลากรมีความพร้อม สำหรับระบบซื้อขายหลักทรัพย์และระบบงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา และประสานงานกับบริษัทหลักทรัพย์สมาชิกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้เตรียมศูนย์สำรองและแผนงานรองรับหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบให้บุคลากรของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานที่อาคารที่ถนนรัชดาภิเษกได้” นายจรัมพรกล่าว

          อย่างไรก็ดี สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ลงทุนที่ยังไม่ได้นำใบหุ้นฝากไว้ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) และประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์รีบนำใบหุ้นมาฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถส่งมอบหุ้นได้สะดวก เมื่อต้องการซื้อขายเปลี่ยนมือ

นอกจากนี้ ขอให้เตรียมการให้พร้อมสำหรับการโอนเงินอัตโนมัติหรือรับเงินผ่านธนาคารเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเมื่อต้องเพิ่มหรือลดการนำเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันกับบริษัทหลักทรัพย์สมาชิก กรณีที่มีการปรับเพิ่มหรือลดมาร์จิ้น

          นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์สมาชิกบางราย อาจต้องปรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ลงทุนและการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์สมาชิกที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ