เนื้อหาวันที่ : 2011-10-20 13:54:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 910 views

กรมโรงงาน ประกาศเลื่อนวันสอบวัดความรู้การเก็บวัตถุอันตราย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศยกเลิกการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตั้งแต่วันที่ 13-31 ตุลาคม 2554 และจะเปิดทดสอบใหม่ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 202 4248
http://hawk.diw.go.th/news/ประกาศด่วน.pdf