เนื้อหาวันที่ : 2011-10-20 09:31:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3266 views

BWG พร้อมประมูลงานเฟส 2 โรงขยะโคราช

BWG เผยพร้อมเข้าประมูลโครงโรงขยะโคราชเฟส 2 หลังส่งมอบเฟสแรกแล้วเสร็จ คุยเตรียมนำโมเดลรุกอีกหลายจังหวัด

          BWG เผยพร้อมเข้าประมูลโครงโรงขยะโคราชเฟส 2 หลังส่งมอบเฟสแรกแล้วเสร็จ คุยเตรียมนำโมเดลรุกอีกหลายจังหวัด

          BWG พร้อมเข้าประมูลเฟส 2 โครงการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรของเทศบาลนครโคราชต่อจากเฟสแรก หลังโครงการเฟสแรกมูลค่า 412 ล้านบาทแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบปลาย ต.ค. ปีนี้ ระบุเฟส 2 เป็นเรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชนหลังการก่อสร้าง รวมทั้งเฟสต่อไปที่เกี่ยวเนื่องกับการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน คุยพร้อมนำโมเดลนี้ขยายต่อในอีกหลายจังหวัดเป้าหมาย เหตุนอกจากช่วยกำจัดขยะแล้ว ยังแปรรูปเป็นพลังงานได้อีกด้วย

          นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG กล่าวถึงความคืบหน้าของการส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรของเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมาว่าในเฟสแรกว่าจะมีการส่งมอบในเดือนตุลาคมนี้ และมั่นใจที่จะต่อด้วยการเข้าประมูลงานเฟส 2 ที่เป็นการเดินระบบหลังการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการต่างๆ ภายในโครงการด้วย

          “สำหรับงานก่อสร้างที่ผ่านมา เราได้วางระบบการจัดการขยะชุมชนในโครงการนี้ไว้อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การฟื้นฟูหลุมฝังกลบเดิมเพื่อนำหลุมฝังกลบกับมาใช้ใหม่ และสร้างระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีของการฝังกลบขยะอุตสาหกรรมมาใช้เพื่อเป็นบรรทัดฐานของระบบการฝังกลบแบบฉบับสากล ทั้งระบบการคัดแยก ระบบปุ๋ยหมัก ที่สำคัญบริษัทฯ ยังได้จัดสร้างระบบการผลิตก๊าซชีวภาพซึ่งนำไปสู่ระบบการผลิตพลังงานทดแทนให้กับชุมชนได้ในอนาคต ดังนั้นเมื่อมีโครงการในระยะที่สองเกิดขึ้น

บริษัทฯ จึงสนใจเสนอตัวเข้ารับงานในระยะที่สองนี้ต่อเนื่องจากเฟสแรกทันที เพราะมั่นใจว่าสามารถทำงานในระยะต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ประการสำคัญ BWG มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะมาแล้วเป็นอย่างดี และมีแนวคิดการพัฒนาระบบการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้โครงการระบบการจัดการขยะแบบบูรณาการของเทศบาลสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น”

          นายสุวัฒน์ กล่าวอีกว่า โครงการโคราชโมเดลนี้นับว่าเป็นโครงการต้นแบบในการฟื้นฟูและจัดระเบียบการจัดการขยะชุมชนให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านจัดการหลุมฝังกลบชุมชนเราก็ได้รับความร่วมมือจากพาทเนอร์ญี่ปุ่นของเรา และนำมาผนวกกับประสบการณ์ของการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 15 ปี

ดังนั้นเราจึงมั่นใจที่จะนำโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรนี้ ไปใช้ในหลายจังหวัดที่มีขยะชุมชนอยู่เป็นจำนวนมาก และขาดการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การจัดการขยะชุมชนเป็นไปอย่างถูกต้องไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ประการสำคัญ โครงการของบริษัทฯ ยังสามารถต่อยอดไปสู่การผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในชุมชนได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนในเรื่องการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะอย่างเต็มตัว เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของชาติเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดกับโครงการใหม่อีก 1 โครงการในจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้

          สำหรับ โครงการในระยะแรกของโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะชุมชนเทศบาลนคร นครราชสีมามูลค่า 412 ล้านบาท ที่เริ่มดำเนินการเมื่อต้นปี 2551 นั้น การก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้ง 100% และส่งมอบโครงการดังกล่าวให้กับเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมาได้ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะรับรู้รายได้ที่เหลือทั้งหมดในไตรมาสที่ 3 และรับรู้รายได้ ในช่วงปิดโครงการไตรมาสที่ 4 นี้ จึงถือว่าเสร็จสิ้นการการสร้างในระยะแรก หลังจากนั้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในระยะที่ 2 ต่อได้ทันที และจะรับรู้รายได้ใน ปี 2555