เนื้อหาวันที่ : 2011-10-17 15:26:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1931 views

ระดับน้ำท่วมทางรถไฟยังไม่ลด รฟท.ประกาศหยุดเดินรถสายเหนือต่อ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศหยุดเดินรถสายเหนือต่อแนะประชาชนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศหยุดเดินรถสายเหนือต่อแนะประชาชนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รายงานสถานการณ์ระดับน้ำท่วมทางรถไฟในเส้นทางสายเหนือยังทรงตัว จึงประกาศงดการเดินรถชั่วคราวและเส้นทางบางช่วงที่สามารถเดินรถได้ ดังนี้

สถานการณ์ระดับน้ำท่วมทางรถไฟสายเหนือ
ช่วงสถานีบางปะอิน - บ้านโพ ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 15 เซนติเมตร ช่วงสถานีบ้านโพ - อยุธยา ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 70 เซนติเมตร ช่วงสถานีอยุธยา - บ้านม้า ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 78 เซนติเมตร ช่วงสถานีลพบุรี - ท่าแค ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 74 เซนติเมตร  ช่วงสถานีนครสวรรค์ - ปากน้ำโพ ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 23 เซนติเมตร  ช่วงสถานีปากน้ำโพ - บึงบอระเพ็ด ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 36 เซนติเมตร  ช่วงสถานีบึงบอระเพ็ด - ทับกฤช ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 33 เซนติเมตร  ช่วงสถานีทับกฤช - คลองปลากด ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 37 เซนติเมตร  ช่วงสถานีคลองปลากด - ชุมแสง ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 24 เซนติเมตร

ประกาศงดเดินรถชั่วคราว     
ขบวนรถรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 11 (กรุงเทพ - เชียงใหม่) ขบวนรถด่วนพิเศษนครพิงค์ที่ 1 (กรุงเทพ - เชียงใหม่) ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13 (กรุงเทพ - เชียงใหม่)  ขบวนรถด่วนที่ 51 (กรุงเทพ - เชียงใหม่)  ขบวนรถเร็วที่ 105 (กรุงเทพ - ศิลาอาสน์)  ขบวนรถเร็วที่ 107 (กรุงเทพ - เด่นชัย)   ขบวนรถเร็วที่ 115 (กรุงเทพ - พิษณุโลก)

เส้นทางบางช่วงที่สามารถเดินรถได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟ ดังนี้
          - ขบวนรถธรรมดาที่ 102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ เดินรถได้ถึงสถานีชุมแสง
          - ขบวนรถธรรมดาที่ 109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ เดินรถช่วงสถานีชุมแสง-เชียงใหม่
          - ขบวนรถธรรมดาที่ 207 กรุงเทพ - นครสวรรค์ เดินรถถึงสถานีลพบุรี และช่วงสถานีโคกกระเทียม - นครสวรรค์
          - ขบวนรถธรรมดาที่ 401 ลพบุรี - พิษณุโลก เดินรถจากสถานีโคกกระเทียม - นครสวรรค์
          - ขบวนรถธรรมดาที่ 402 พิษณุโลก - ลพบุรี เดินรถจากสถานีนครสวรรค์ - โคกกระเทียม
          - ขบวนรถธรรมดาที่ 407 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ เดินรถช่วงสถานีชุมแสง - เชียงใหม่
          - ขบวนรถธรรมดาที่ 408 เชียงใหม่ - นครสวรรค์  เดินรถถึงสถานีชุมแสง
          - ขบวนรถธรรมดา 302 ลพบุรี - กรุงเทพ เดินรถช่วงสถานีลพบุรี - มาบพระจันทร์ และช่วงสถานีบางปะอิน - กรุงเทพ
          - ขบวนรถเร็วที่ 111 กรุงเทพ - เด่นชัย เดินรถช่วงสถานีกรุงเทพ - บางปะอิน และสถานีมาบพระจันทร์ - ลพบุรี
          - ขบวนรถธรรมดาที่ 208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ เดินรถช่วงสถานีลพบุรี - มาบพระจันทร์ และสถานีบางปะอิน - กรุงเทพ
          - ขบวนรถธรรมดาที่ 201 กรุงเทพ - พิษณุโลก เดินรถช่วงสถานีกรุงเทพ - บางปะอิน และสถานีมาบพระจันทร์ - ลพบุรี
          - ขบวนรถธรรมดาที่ 212 ตะพานหิน - กรุงเทพ เดินรถช่วงสถานีลพบุรี - มาบพระจันทร์ และสถานีบางปะอิน - กรุงเทพ
          - ขบวนรถธรรมดา 209 กรุงเทพ - ตาคลี  เดินรถช่วงสถานีกรุงเทพ - บางปะอิน และสถานีมาบพระจันทร์ - ลพบุรี
          - ขบวนรถธรรมดา 106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ  เดินรถช่วงสถานีบางปะอิน - กรุงเทพ
          - ขบวนรถธรรมดา 202 พิษณุโลก - กรุงเทพ  เดินรถช่วงสถานีลพบุรี - มาบพระจันทร์
          - ขบวนรถธรรมดา 211 กรุงเทพ - ตะพานหิน เดินรถถึงบางปะอิน
          - ขบวนรถธรรมดา 112 เด่นชัย - กรุงเทพ  เดินรถช่วงสถานีลพบุรี - มาบพระจันทร์ และสถานีบางปะอิน - กรุงเทพ

สำหรับขบวนรถในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต้นทางที่สถานีกรุงเทพ ขบวนรถเปลี่ยนเส้นทางเดินรถจากกรุงเทพ - มักกะสัน - ฉะเชิงเทรา - ชุมทางแก่งคอย - นครราชสีมา 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถติดต่อขอรับเงินค่าโดยสารคืนได้เต็มราคาที่นายสถานีรถไฟทุกแห่ง และขอให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ของ รฟท. ได้ทางเว็บไซด์ www.railway.co.th หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง