เนื้อหาวันที่ : 2011-10-12 13:30:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1296 views

การเคหะฯ เตรียมเคหะชุมชน 4,000 หน่วยรองรับการอพยพ

การเคหะแห่งชาติ เตรียมเคหะชุมชน 4,000 หน่วยทั่วประเทศ รองรับการอพยพผู้ประสบอุทกภัย

การเคหะแห่งชาติ เตรียมเคหะชุมชน 4,000 หน่วยทั่วประเทศ รองรับการอพยพผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมพิจารณามาตรการผ่อนชำระหนี้ช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระอีกทางหนึ่ง

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานข่าวว่า นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัย ว่า โครงการของการเคหะแห่งชาติ ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมากพอสมควร เช่น ที่จังหวัดนครสวรรค์ ,พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร

 ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนได้อพยพออกจากพื้นที่แล้ว ส่วนที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่บนพื้นที่สูงจึงปลอดภัยจากน้ำท่วม ทั้งนี้ได้ประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมพื้นที่ให้ผู้อพยพ และโรงครัวรองรับประชาชนทั่วไป

 พร้อมกันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้สั่งให้เตรียมโครงการทั่วประเทศเพื่อรองรับประชาชนที่ประสบอุทกภัย และให้เตรียมการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรทั่วประเทศที่ยังว่างอยู่ เตรียมรองรับผู้อพยพ เช่น แฟลต 5 ชั้น 315 หน่วย ที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี , จ.สมุทรปราการ , จ.อุตรดิตถ์ ,จ.สระบุรี , จ.หนองจอก , อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา , จ.ลำพูน , จ.เชียงใหม่ , จ.กาฬสินธุ์ , จ.ร้อยเอ็ด และจ.มหาสารคาม รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,000 หน่วย


นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติ กำลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือหลังน้ำลด เช่น ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ พักชำระหนี้ 3 เดือนผ่อนคลายความทุกข์ประชาชน ส่วนลูกค้าผ่อนธนาคาร การเคหะจะประสานงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน ในการช่วยผ่อนชำระหนี้ดังกล่าว

สวนพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ บริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ยังไม่ถูกน้ำท่วม เช่น บางพลี , ร่มเกล้าฯ ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ของการเคหะปัจจุบัน ได้เตรียมพร้อมตรวจสอบคันดินกั้นน้ำที่ใช้มาตลอด เตรียมระบบระบายน้ำ เตรียมพร้อมอพยพหากเกิดน้ำท่วมมากกว่าปกติที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งประสานงานกับชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อมาช่วยเหลือการเคหะ

ซึ่งขณะนี้เป็นเวลาที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยเหลือกัน โดยการเคหะแห่งชาติ ได้ระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งกำลังทรัพย์ และกำลังคน ภายใต้การบริหารงานอย่างมีระบบ กับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพื่อเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น ทำงานอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง